1 Peter 1

ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲥⲱⲧⲡ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲉⲛ ⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲙⲛ ⲧⲡⲟⲛⲧⲟⲥ ⲙⲛ ⲧⲅⲁⲗⲗⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲕⲁⲡⲡⲁⲧⲱⲕⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲙⲛ ⲧⲃⲩⲑⲁⲛⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲣⲡ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ϩⲙ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲡϭⲟϣϭϣ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>, ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲙⲁϣⲟ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>, ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϫⲡⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲛⲁϣⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥⲟⲛϩ, ϩⲓⲧⲛ ⲡⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ, ⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲱⲗⲙ ⲉⲙⲉⲥϩⲱϭⲃ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲛ ⲙⲡⲏⲩⲉ, ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϩⲁⲉ, ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲏ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ, ⲉϣϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ϩⲉⲛⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩϩⲉ ⲉⲧⲙⲛⲧⲥⲱⲡⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲃ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ, ⲡⲁⲓ ⲛϣⲁⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲉⲩⲧⲙⲁⲓⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ϩⲙ ⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>, ⲡⲁⲓ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ, ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ, ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ, ⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϥϩⲏⲡ ⲁⲩⲱ ϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ 10 ⲉⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϭⲓ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ 11 ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲙⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁϫⲉ ⲉⲁϣ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲓⲛⲛⲉ ϣⲟⲣⲡ, ⲛⲛⲉⲙⲟⲕϩⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲙⲛ ⲛⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲩ 12 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲏⲧⲛ, ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲉ ⲧⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ, 13 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲣ ⲛⲛϯⲡⲉ ⲙⲡⲉⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲫⲉ ϩⲉⲗⲡⲓⲍ ϩⲉⲛ ⲟⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲧⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>, 14 ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲁⲛ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ 15 ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ, ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲣⲁⲓ ϩⲉⲛⲛ ⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛⲓⲙ 16 ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲟⲩⲁⲁⲃ, 17 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲛⲉϥϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲁϫⲓⲛ ϫⲓ ϩⲟ ⲧⲛⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ, ⲉⲓ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ, ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 18 ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲉⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲏ ⲟⲩϩⲁⲧ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛⲧⲁⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ, 19 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲉⲧⲁⲉⲓⲏⲩ ⲛⲧⲉ ⲡⲉϩⲉⲓⲏⲃ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲱⲗⲙ ⲡⲉ<ⲭⲥ>, 20 ⲉⲁⲩϣⲣⲡ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲙⲛ ϩⲁ ⲑⲏ ⲛⲧⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲉⲛ ⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ 21 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ, ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛⲥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, 22 ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲙⲉ, ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓ ⲥⲟⲛ ⲙⲛ ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲓ ⲛⲉⲧⲛⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲉⲛ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 23 ⲉⲁⲩϫⲡⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲉⲛ ⲟⲩϫⲡⲟ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲁⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ, ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ 24 ϫⲉ ⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ, ⲁⲩⲱ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲏⲣⲉⲓ ⲙⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ, ⲉⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ, ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϩⲣⲏⲣⲉⲓ ⲁϥⲥⲣⲟϥⲣϥ, 25 ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS