1 Peter 4

ⲡⲉ<ⲭⲥ> ϭⲉ ⲁϥϣⲡ ϩⲓⲥⲉ ϩⲉⲛ ⲧⲥⲁⲡⲝ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲱ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲕ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲉⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲗⲟ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲙⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ, ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲱⲛϩ ϩⲙ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲩⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲛⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ, ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲉⲛ ⲛϫⲱϩⲙ ⲙⲛ ⲛⲉⲡⲩⲑⲩⲙⲓⲁ, ⲙⲛ ⲛϯϩⲉ, ⲙⲛ ⲛⲉⲛϫⲏⲣ ⲙⲛ ⲛⲥⲱⲱϥ ⲙⲛ ⲛⲉⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲉⲓⲇⲟⲗⲗⲟⲛ ⲉⲧϫⲁϩⲙ, ϩⲙ ⲡⲁⲓ ϣⲁⲩⲣ ϣⲡⲏⲣⲉ, ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲉⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ, ⲙⲙⲛⲧϣⲛⲁ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲟⲩⲁ, ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲉⲃⲧⲱⲧ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲙⲛ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ, ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲥⲉⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ>, ⲑⲁⲓⲏ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϭⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲫⲉ ⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ, ϩⲁ ⲑⲏ ⲇⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ, ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁϫⲛ ⲱϫⲛ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲱⲃⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲙⲙⲁⲓ ϣⲙⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁϫⲛ ⲕⲣⲙⲣⲙ 10 ⲡⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛⲧⲁⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲣⲏⲩ, ϩⲱⲥ ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϣⲟⲃⲉ 11 ⲛⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲱⲥ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ ⲡⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲙⲙⲟⲥ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ϩⲉⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲧⲛⲛ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛϣⲁ ⲛⲛⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 12 ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲡⲣⲣ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲧⲙϩⲟ ⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ, ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩϫⲱⲛⲧ ϩⲱⲥ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉⲧⲁϩⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ 13 ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉ ⲛⲛⲛⲉⲙⲟⲕϩⲥ ⲙⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲣⲁϣⲉ ⲛⲏⲧⲛ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ϩⲙ ⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲉⲗⲏⲗ, 14 ⲉϣϫⲉ ⲥⲉⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲛⲁⲓⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ, ϫⲉ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲉⲩϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲣⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲉϥϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ 15 ⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲥ ⲫⲟⲛⲉⲩⲥ, ⲏ ⲣⲉϥϩⲱϥⲧ ⲏ ⲛⲣⲉϥⲣ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ, ⲏ ⲙⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ, 16 ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲭⲣⲓⲥⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲣⲉϥϣⲓⲡⲉ, ⲙⲁⲣⲉϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲓⲣⲁⲛ, 17 ϫⲉ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲡϩⲁⲡ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣϫⲉ ϥⲛⲁⲣ ϣⲟⲣⲡ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲓ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟ ⲛⲛⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, 18 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ, ⲉⲓ ⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲥⲉⲃⲏⲥ ⲙⲛ ⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ 19 ϩⲱⲥⲇⲉ ϭⲉ ⲛⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲙⲁⲣⲟⲩϭⲟⲓⲗⲉ ⲛⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲡⲣⲉϥⲥⲱⲛⲧ ⲛⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲃ

Copyright information for CopSahidicMSS