1 Peter 5

ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲃⲏⲣ ⲙⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲙⲟⲕϩⲥ ⲙⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲁⲩⲱ ϩⲱⲥ ⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ, ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲡⲟϩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲟⲩϩⲧⲟⲟⲣ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲟⲩⲇⲉ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓ ϩⲏⲩ ⲛϣⲗⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲣⲟⲧ, ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ, ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲡⲟϩⲉ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲙⲙⲉϥϩⲱϭⲉⲃ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲟⲛ ⲧⲉⲓϩⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ, ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲑⲃⲃⲉⲓⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲛϫⲁⲥⲉ ϩⲏⲧ, ϥϯ ⲇⲉ ⲛⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲑⲃⲃⲉⲓⲏⲩ ⲑⲃⲃⲓⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲇⲉ ϩⲁ ⲧϭⲓϫ ⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲣⲉϥϫⲁⲥⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ, ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲣⲟϥ, ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧϥⲉⲓ ⲣⲟⲟϣ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲏⲫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲛⲁⲛⲇⲓⲇⲓⲕⲟⲥ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥⲉⲗϩⲏⲙ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓⲙⲟⲩⲓ, ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁ ⲱⲙⲕ ⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ, ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲉⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ, ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲓϩⲓⲥⲉ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲙⲁⲓ ⲥⲟⲛ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, 10 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ, ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲥⲉⲃⲧⲏ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲁϫⲣⲟ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϥϯ ϭⲟⲙ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϥϯ ⲥⲛⲧⲉ ⲛⲏⲧⲛ 11 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 12 ⲛⲑⲉ ⲉϯⲙⲉⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲥⲟⲛ ⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲉⲣ ⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ 13 ⲥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓ ⲉⲕⲗⲉⲕⲧⲏ ⲉⲧϩⲉⲛ ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲟⲛ ⲙⲛ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ 14 ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲡⲓ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲉⲧϩⲙ ⲡⲉ<ⲭⲥ> <ⲓⲥ>

Copyright information for CopSahidicMSS