1 Thessalonians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲉⲩⲥ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛⲛⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲁϫⲛⲱϫⲛ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲡϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲱⲧⲡ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡϥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲧⲕⲉϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϣ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ⲙⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲥⲟⲉⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲙⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲥⲣⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲛⲙⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲛⲧⲙⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲉⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲉϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS