1 Thessalonians 2

ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϫⲛⲁⲛϩⲓⲥⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟϣⲛ ϩⲛⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲅⲱⲛ ⲡⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲗⲁⲛⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲁⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲛϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉϩ ϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲕⲱⲣϣ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛⲟⲩⲗⲟⲓϭⲉ ⲙⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲛϭⲉ ⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϩⲣⲟϣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲙⲣⲁϣ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲑⲁⲗⲡⲉⲓ ⲛⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲛⲁⲛ ⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲡⲉⲛⲙⲕⲁϩ ⲉⲛⲣϩⲱⲃ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲛⲛⲟⲃⲉ 11 ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲥⲟⲡⲥ ⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ 12 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲟⲗⲥⲗ ⲉⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉϥⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲛⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲛⲱϫⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲥⲱⲧⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 14 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲉⲡⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲛⲣⲙⲛϯⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 15 ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲥⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 16 ⲉⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲥⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲟⲣⲅⲏ ϣⲁⲃⲟⲗ 17 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲁⲛⲣⲡⲉⲧⲛⲃⲟⲗ ⲡⲣⲟⲥⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲁⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙⲡϩⲟ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲁⲛ ⲁⲛϭⲉⲡⲏ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛϩⲟ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲱϣ 18 ϫⲉ ⲁⲛⲣϩⲛⲁⲛ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲛϭⲓⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ 19 ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲏ ⲡⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲏ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϩⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ 20 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲣⲁϣⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS