1 Thessalonians 3

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲉϣϭⲱ ⲉⲁⲛⲣϩⲛⲁⲛ ⲉϣⲱϫⲡ ⲙⲁⲩⲁⲁⲛ ϩⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲡⲥ ϩⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲕⲓⲙ ϩⲛⲛⲉⲓⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲕⲏ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲛϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛϣⲣⲡϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲙⲡⲓⲉϣϭⲱ ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲁϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲛϩⲓⲥⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲙⲧⲟⲛ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛⲟⲛϩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲧⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϣⲧⲟⲩⲉⲓⲟϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲛϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 11 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲛϩⲓⲏ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 12 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣϩⲟⲩⲟ ϩⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲁⲛⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ 13 ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁϫⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲛⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲙⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS