1 Thessalonians 4

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϩⲟⲩⲟ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲛⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲥⲃⲟ ⲉⲕⲁⲡⲉϥⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲙⲛⲟⲩⲧⲓⲙⲏ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲑⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲙⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙϥⲉϭⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲙⲡϩⲱⲃ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲙⲛ ⲁⲛ ⲉⲩϫⲱϩⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛⲛⲉϥⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲥⲃⲱ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 10 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲣϩⲟⲩⲟ 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓϩⲣⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϭⲓϫ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ 12 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲁⲛⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲁⲡⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲁϩⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ 13 ⲛⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧ[ⲣⲉⲧⲛ]ⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ 14 ⲉϣϫⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲓⲥ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ϥⲛⲁⲛⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 15 ⲉⲛϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲉⲛⲣϣⲟⲣⲡ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ 16 ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ 17 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱϫⲡ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟⲣⲡⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲁⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ 18 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS