1 Thessalonians 4

1ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϩⲟⲩⲟ 2ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲛⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 3ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲟ ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ 4ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲥⲃⲟ ⲉⲕⲁⲡⲉϥⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲙⲛⲟⲩⲧⲓⲙⲏ 5ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲑⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 6ⲉⲧⲙⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙϥⲉϭⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲙⲡϩⲱⲃ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ 7ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲙⲛ ⲁⲛ ⲉⲩϫⲱϩⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ 8ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛⲛⲉϥⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲏⲧⲛ 9ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲥⲃⲱ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 10ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲣϩⲟⲩⲟ 11ⲁⲩⲱ ⲉⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓϩⲣⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϭⲓϫ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ 12ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲁⲛⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲁⲡⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲁϩⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ 13ⲛⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧ[ⲣⲉⲧⲛ]ⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ 14ⲉϣϫⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲓⲥ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ϥⲛⲁⲛⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 15ⲉⲛϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛⲉⲛⲣϣⲟⲣⲡ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲕⲟⲧⲕ 16ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ 17ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱϫⲡ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟⲣⲡⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲁⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ 18ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS