1 Timothy 2

ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲙⲛϩⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϫⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲙⲙⲛⲧⲛⲟϭ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲁϩⲉ ⲉϥⲥϭⲣⲁϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲟⲣⲕ ϩⲛⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϥϣⲏⲡ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲥⲱⲧⲉ ϩⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲛⲛⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲏⲣⲩⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲥⲁϩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲙⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ϣⲗⲏⲗ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲟⲣⲅⲏ ϩⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛⲟⲩⲥϭⲣⲉϩⲧ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲓⲡⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲥⲁⲛⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛϩⲱⲗⲕ ⲁⲛ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲉⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ 10 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 11 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϫⲓⲥⲃⲱ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲛⲓⲙ 12 ⲛϯϯⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϯⲥⲃⲱ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ 13 ⲁⲇⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϩⲁ 14 ⲁⲩⲱ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲡⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ 15 ⲥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲱ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲡⲧⲃⲃⲟ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ

Copyright information for CopSahidicMSS