1 Timothy 2

1ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲙⲛϩⲉⲛⲧⲱⲃϩ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ 2ⲉϫⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲙⲙⲛⲧⲛⲟϭ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲁϩⲉ ⲉϥⲥϭⲣⲁϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲟⲣⲕ ϩⲛⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ 3ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϥϣⲏⲡ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ 4ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ 5ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 6ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲥⲱⲧⲉ ϩⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲛⲛⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ 7ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲏⲣⲩⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲥⲁϩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲙⲉ 8ϯⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ϣⲗⲏⲗ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲟⲣⲅⲏ ϩⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ 9ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛⲟⲩⲥϭⲣⲉϩⲧ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲓⲡⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲥⲁⲛⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛϩⲱⲗⲕ ⲁⲛ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲉⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ 10ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 11ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϫⲓⲥⲃⲱ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲛⲓⲙ 12ⲛϯϯⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϯⲥⲃⲱ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ 13ⲁⲇⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϩⲁ 14ⲁⲩⲱ ⲁⲇⲁⲙ ⲙⲡⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ 15ⲥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲱ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛⲡⲧⲃⲃⲟ ⲙⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ

Copyright information for CopSahidicMSS