1 Timothy 3

1ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ 2ϣϣⲉ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϥⲧⲟⲣϩ ⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ⲙⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ 3ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲛⲟϣⲥϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϩⲁⲕ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ 4ⲉϥⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲩⲛⲧⲁϥⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲙⲛⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ 5ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϥⲛⲁϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 6ⲛⲟⲩⲧⲱϭⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 7ϣϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛⲟⲩϭⲟⲣϭⲥ ⲛⲧⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 8ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲉⲙⲉⲩϫⲉϣⲁϫⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛⲣⲉϥⲥⲉϩⲁϩ ⲛⲏⲣⲡ ⲉⲛϩⲉⲛⲙⲁⲓϩⲏⲩ ⲛϣⲗⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉ 9ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲧⲃⲃⲏⲩ 10ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ 11ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲙⲛⲏ ⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϯϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲩⲛⲏⲫⲉ ⲉⲩⲟ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 12ⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲙⲛⲛⲉⲩⲏⲉⲓ 13ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϣⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 14ⲛⲁⲓ ϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ 15ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲱⲥⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲏⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲡⲉⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲙⲉ 16ⲁⲩⲱ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲙⲁⲓⲟ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧϥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS