1 Timothy 3

ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣϣⲉ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϥⲧⲟⲣϩ ⲛⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ⲙⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲛⲟϣⲥϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϩⲁⲕ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲩⲛⲧⲁϥⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲙⲛⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϥⲛⲁϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲧⲱϭⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲛϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ϣϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛⲟⲩϭⲟⲣϭⲥ ⲛⲧⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲉⲙⲉⲩϫⲉϣⲁϫⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛⲣⲉϥⲥⲉϩⲁϩ ⲛⲏⲣⲡ ⲉⲛϩⲉⲛⲙⲁⲓϩⲏⲩ ⲛϣⲗⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲧⲃⲃⲏⲩ 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ 11 ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲥⲉⲙⲛⲏ ⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϯϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲩⲛⲏⲫⲉ ⲉⲩⲟ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 12 ⲛⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲙⲛⲛⲉⲩⲏⲉⲓ 13 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϣⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 14 ⲛⲁⲓ ϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ 15 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲱⲥⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲏⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲡⲉⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲧⲙⲉ 16 ⲁⲩⲱ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲧⲙⲁⲓⲟ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧϥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS