1 Timothy 4

ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲏⲧⲱⲥ ϫⲉ ϩⲛⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲁⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉϩⲉⲛⲡⲛⲁ ⲙⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲉϣⲁϫⲉ ⲛϭⲟⲗ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲣⲟⲕϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡϫⲓϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲓⲧⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲧⲙⲉ ⲥⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲧⲥⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲙⲛⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲁⲓ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ [ⲛ]ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉⲕⲥⲁⲛⲁϣⲧ ϩⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲥ ⲛⲓϣⲃⲱ ⲇⲉ ⲛϩⲗⲗⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲧⲅⲩⲙⲛⲁⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲡⲁⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲛⲡⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲓⲙ 10 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲛϩⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 11 ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯⲥⲃⲱ 12 ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲧⲃⲃⲟ 13 ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲡⲱϣ ϣⲁⲛϯⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ 14 ⲙⲡⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 15 ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 16 ϯϩⲧⲏⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϭⲱ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ

Copyright information for CopSahidicMSS