1 Timothy 4

1ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲏⲧⲱⲥ ϫⲉ ϩⲛⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲁⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉϩⲉⲛⲡⲛⲁ ⲙⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ 2ϩⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲉϣⲁϫⲉ ⲛϭⲟⲗ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲣⲟⲕϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 3ⲉⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡϫⲓϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲓⲧⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲧⲙⲉ 4ⲥⲱⲛⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲧⲥⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ 5ϣⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲙⲛⲡⲉϣⲗⲏⲗ 6ⲛⲁⲓ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ [ⲛ]ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉⲕⲥⲁⲛⲁϣⲧ ϩⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲥ 7ⲛⲓϣⲃⲱ ⲇⲉ ⲛϩⲗⲗⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ 8ⲧⲅⲩⲙⲛⲁⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲡⲁⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲛⲡⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ 9ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲓⲙ 10ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲛϩⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲙⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 11ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯⲥⲃⲱ 12ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲙⲟⲧ ⲛⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲧⲃⲃⲟ 13ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲡⲱϣ ϣⲁⲛϯⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ 14ⲙⲡⲣⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 15ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 16ϯϩⲧⲏⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϭⲱ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲁⲓ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ

Copyright information for CopSahidicMSS