1 Timothy 5

ⲛϩⲗⲗⲟ ⲙⲡⲣⲛⲟϣⲥⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲱⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲛ ⲛⲛⲟϭ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲙⲁⲁⲩ ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲛⲉ ϩⲛⲧⲃⲃⲟ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓⲉⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲛⲁⲙⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲉⲩⲛⲧⲥϣⲏⲣⲉ ⲏ ϣⲏⲣⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓⲥⲃⲱ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϣⲙϣⲉⲡⲉⲩⲏⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲟⲩⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲏⲡ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲉⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲧⲥ ⲉⲥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉⲧⲥⲡⲁⲧⲁⲗⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲥⲟⲛϩ ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥϥⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϥϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲡⲥ ⲉⲛⲥⲙⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲥⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲁⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲱⲧ 10 ⲉⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉⲛⲁⲥⲥⲁⲛϣⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ϫⲉⲛⲁⲥϣⲡϣⲙⲙⲟ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉⲛⲁⲥⲉⲓⲁ ⲛⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉⲛⲁⲥⲣⲱϣⲉ ⲉⲛⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ϫⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲁϩⲥ ⲛⲥⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 11 ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲭⲏⲣⲁ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲏⲣ ⲉϫⲙⲡⲉⲭⲥ ϣⲁⲩⲟⲩⲉϣϫⲓϩⲁⲓ 12 ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛⲧϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 13 ϩⲁⲙⲁ ⲇⲉ ⲥⲉϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲣⲁⲣⲅⲟⲥ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲛⲏⲉⲓ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲁⲣⲅⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲕⲉϣⲟⲩϣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲧⲱϩ ⲉⲩϫⲱ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ 14 ϯⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲓϩⲁⲓ ⲉϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲉⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲉⲩⲏⲓ ⲉⲧⲙϯⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ 15 ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ 16 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲏ ⲉⲟⲩⲛⲧⲥⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲙⲁⲣⲉⲥⲣⲱϣⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩϩⲣⲟϣ ⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣⲱϣⲉ ⲉⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲛⲁⲙⲉ 17 ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲉϥⲕⲏⲃ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲧϩⲟⲥⲉ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲧⲉⲥⲃⲱ 18 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϣⲧⲃⲟⲩⲙⲁⲥⲉ ⲉϥϩⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ 19 ⲙⲡⲣϫⲓⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲓⲧⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ 20 ⲛⲉⲧⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲡⲓⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲣϩⲟⲧⲉ 21 ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲙⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ϫⲉ ⲉⲕⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲓ ⲁϫⲛϩⲁⲡ ⲛⲅⲣⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϫⲓϩⲟ 22 ⲙⲡⲣⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲛⲗⲁⲁⲩ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲛⲟⲩⲕ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕⲟⲩⲁⲁⲃ 23 ⲙⲡⲣⲥⲉⲙⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲏⲣⲡ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕⲥⲧⲟⲙⲁⲭⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲕϣⲱⲛⲉ ⲉⲧⲟϣ 24 ⲉⲩⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱⲟⲩ 25 ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲟⲛ ⲛⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟ ⲛⲕⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲁϣϩⲱⲡ ⲁⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS