1 Timothy 6

ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲛⲁϩⲃⲉϥ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲁⲣⲟⲩⲧⲁⲓⲉⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ϩⲛⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲟⲩϩⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ϫⲉ ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ϫⲉ ϩⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲉⲧϭⲟⲗϫ ⲙⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲡⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲛⲕⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛϥϯ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲛⲧⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟ ⲛϣⲓϭ ⲉϩⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲁⲓ ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩϯⲧⲱⲛ ⲙⲛⲟⲩⲁ ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ϩⲉⲛϩⲃⲏⲟⲩⲉ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲩⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛⲧⲙⲉ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲣⲱϣⲉ ⲙⲡⲛⲛⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲧⲛⲛⲁϣϫⲓⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉϩⲣⲉ ⲙⲛⲑⲃⲥⲱ ⲛⲁⲓ ⲣⲱϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩϭⲟⲣϭⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲃⲟⲟⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲱⲙⲥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲙⲛⲡⲥⲱⲣⲙ 10 ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϩⲉⲛϣⲥⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ 11 ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲓ ⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲥⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲑⲩⲡⲟ[ⲙⲟ]ⲛⲏ ⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ 12 ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲙⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϭⲟⲗϫⲕ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲁϩ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ 13 ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲓⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ 14 ⲉⲧⲣⲉⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϫⲛⲧⲱⲗⲙ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲟⲕ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ϣⲁⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 15 ⲡⲁⲓ ⲉⲧϥⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϭⲓⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲥ 16 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲙⲟⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲟⲟⲃⲉϥ ⲡⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲛⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 17 ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙⲕⲁϩⲧⲏⲩ ⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϯ ⲛⲁⲛ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ 18 ⲉⲣⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲣⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲣⲣⲉϥϯ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲕⲟⲥ 19 ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲥⲛⲧⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲗϫⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲙⲙⲉ 20 ⲱ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲕⲥⲓϩⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲛⲓⲥⲙⲏ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲙⲛⲛⲟⲩⲱϩⲙ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲟⲩϫ 21 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲁⲩⲣϣⲙⲙⲟ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS