2 Corinthians 10

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧϩⲁⲕ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲉⲛ ϯⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲉⲓⲧⲏⲕ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲛⲁϩⲧⲉ ⲉϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲛⲉⲛϩⲏⲕ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲛⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲛⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲙⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲥⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲥⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲓⲙ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡⲁⲡⲉⲭⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧϥⲡⲁⲡⲉⲭⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲱϥ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲁⲥ ⲉⲡⲉⲧⲛⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲉⲧⲛϣⲟⲣϣⲣ ⲁⲛ ⲛϯⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲉⲓⲑⲣϣⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ 10 ϫⲉ ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲉⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲟⲣϣ ⲁⲩⲱ ⲥⲉϭⲙϭⲟⲙ ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϭⲟⲟⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲥⲟϣϥ 11 ⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲛⲟ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲛϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲛϩⲉⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲟⲛ ⲉⲛϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡϩⲱⲃ 12 ⲛⲧⲛⲧⲟⲗⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲏ ⲉϣⲁϣⲛ ⲙⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲱϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲟⲓ ⲁⲛ 13 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲓ ⲙⲡⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟϣϥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲱϩ ϣⲁⲟⲩϣⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 14 ⲛⲧⲁⲛⲣⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲡⲏϩ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛⲡⲟⲣϣⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲡⲱϩ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ 15 ⲛⲛⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲓ ⲏ ϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲛⲛⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥϣⲁⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓⲁⲉⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲩϩⲟⲩⲟ 16 ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲕⲁⲛⲱⲛ ⲁⲛ ⲉⲙⲡⲱⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛⲛⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ 17 ⲡⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 18 ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS