2 Corinthians 11

ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ϯⲕⲱϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲕⲱϩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲓⲥⲃⲧⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲟⲩϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲭⲥ ϯⲣϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡϩⲟϥ ⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲛⲉⲩϩⲁ ϩⲛⲧⲉϥⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲙⲛⲡⲧⲃⲃⲟ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲉϣϫⲉⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲕⲉⲓⲥ ⲉⲙⲡⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ⲏ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲕⲉⲡⲛⲁ ⲉⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ⲏ ⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲓⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲡⲓϣⲱⲱⲧ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁⲛⲛⲟϭ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅⲟⲩϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ⲉⲁⲓⲑⲃⲃⲓⲟⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓⲥⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϫⲓⲛϫⲏ ⲁⲓⲥⲩⲗⲁ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲓϫⲓ ⲙⲡⲁⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲓϣⲱⲱⲧ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁϣⲱⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲧⲙϩⲣⲟϣ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ 10 ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲱϫⲛ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛⲛⲉⲕⲗⲓⲙⲁ ⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ 11 ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ 12 ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ϯⲛⲁⲁⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉϭⲱϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲉϣⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲧⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ϩⲱⲱⲛ 13 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ ϩⲉⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛⲕⲣⲟϥ ⲛⲉ ⲉⲩϫⲓϩⲣⲃ ϩⲱⲥ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϣⲁϥϫⲓϩⲣⲃ ϩⲱⲥ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ 15 ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲉϥⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ϫⲓϩⲣⲃ ϩⲱⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩϩⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ 16 ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁⲑⲏⲧ ⲉϣϫⲉⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲛ ϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲁⲑⲏⲧ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲟⲩϣⲏⲙ 17 ⲡⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ϩⲙⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ 18 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲱ ⲙⲙⲟⲓ 19 ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲓⲁⲑⲏⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩ 20 ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲕⲕⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲧϫⲓ ⲙⲡⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛϩⲟ 21 ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲱϣ ϩⲱⲥ ϩⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϭⲃⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϯⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ϩⲱ 22 ϩⲉⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁ ϩⲱ ϩⲉⲛⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁ ϩⲱ ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ 23 ϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲉ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲑⲏⲧ ⲁⲛⲅⲟⲩⲁ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ 24 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲓϫⲓϩⲙⲉ ⲛⲥⲁϣ ϣⲁⲧⲛⲟⲩⲁ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲥⲟⲡ 25 ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲡϫⲟⲓ ⲃⲱⲕ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲓⲣⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲟⲩϣⲏ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲛ 26 ϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲏ ⲙⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲁⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲙⲡϫⲁⲉⲓⲉ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲛⲛⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲛⲟⲩϫ 27 ϩⲛⲟⲩϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲕⲁϩ ϩⲛϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲛⲟⲩϩⲕⲟ ⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲃⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲛⲟⲩϫⲁϥ ⲙⲛⲟⲩⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ 28 ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱⲓ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ 29 ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲉⲛϯϣⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲙⲉⲉⲓϫⲉⲣⲟ 30 ⲉϣϫⲉϣϣⲉ ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲉⲓⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲛⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ 31 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲛϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ 32 ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲁⲡϩⲉⲑⲛⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛⲧⲉⲁⲣⲉⲧⲁ ⲡⲣⲣⲟ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϭⲟⲡⲧ 33 ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϣⲟⲩϣⲧ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲅⲁⲛⲏ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲃⲧ ⲁⲓⲣⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ

Copyright information for CopSahidicMSS