2 Corinthians 13

1ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉⲣⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 2ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯϣⲣⲡϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛϯⲛⲁϯⲥⲟ ⲁⲛ 3ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϥϭⲙϭⲟⲙ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 4ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛϭⲟⲟⲃ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛⲛⲁⲱⲛϩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ 5ϫⲛⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛϫⲟⲟⲩⲧ 6ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϩⲉⲛϫⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛ 7ϯϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱⲧⲡ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲧⲡ ⲁⲛ 8ⲙⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲛⲧⲙⲉ 9ⲧⲛⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϣⲁⲛϭⲃⲃⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲣ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ ⲡⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲃⲧⲉ 10ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϯⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲧⲁⲭⲣⲱ ϩⲛⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲁⲛ 11ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲥⲃⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲥⲟⲡⲥ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲣⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 12ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ 13ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS