2 Corinthians 13

ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲉⲣⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯϣⲣⲡϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛⲉⲓ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛϯⲛⲁϯⲥⲟ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛϥⲟ ⲁⲛ ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϥϭⲙϭⲟⲙ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛϭⲟⲟⲃ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛⲛⲁⲱⲛϩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲛⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛϫⲟⲟⲩⲧ ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϩⲉⲛϫⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛ ϯϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱⲧⲡ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲛϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲧⲡ ⲁⲛ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲛⲧⲙⲉ ⲧⲛⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϣⲁⲛϭⲃⲃⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲣ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ ⲡⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲃⲧⲉ 10 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ϯⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲧⲁⲭⲣⲱ ϩⲛⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲁⲛ 11 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲥⲃⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲥⲟⲡⲥ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲣⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ 12 ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ 13 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS