2 Corinthians 6

ⲉⲛⲟ ⲇⲉ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥϣⲏⲡ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲓⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲓⲥⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧϣⲏⲡ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩϫⲁⲓ ⲉⲛⲧⲛϯ ⲁⲛ ⲛⲟⲩϫⲣⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ⲥⲉϣϥⲧⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲛϩⲉⲛⲗⲱϫϩ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ϩⲛϩⲉⲛϣⲧⲉⲕⲟ ϩⲛϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲓⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁϫⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲙⲉ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲥⲱϣ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲙⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲙⲙⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲛ 10 ϩⲱⲥ ⲉⲛⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲱⲥ ϩⲏⲕⲉ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲱⲥ ⲉⲙⲛⲧⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ 11 ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲣⲟ ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϣⲥ 12 ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ 13 ϯϣⲃⲉⲓⲱ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲱϣⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ 14 ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲧⲟⲭⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲛⲡⲕⲁⲕⲉ 15 ⲁϣ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲃⲉⲗⲓⲁⲣ ⲁϣ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 16 ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲛⲃ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲗⲁⲟⲥ 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲣϫⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϫⲱϩ ⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲓ 18 ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ

Copyright information for CopSahidicMSS