2 Corinthians 6

1ⲉⲛⲟ ⲇⲉ ⲛϣⲃⲣⲣϩⲱⲃ ⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ 2ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥϣⲏⲡ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲓⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲓⲥⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧϣⲏⲡ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉⲩϫⲁⲓ 3ⲉⲛⲧⲛϯ ⲁⲛ ⲛⲟⲩϫⲣⲟⲡ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ⲥⲉϣϥⲧⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ 4ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲛϩⲉⲛⲗⲱϫϩ 5ϩⲛϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ϩⲛϩⲉⲛϣⲧⲉⲕⲟ ϩⲛϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϩⲛϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲓⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ 6ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁϫⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ 7ϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲙⲉ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ 8ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲥⲱϣ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲙⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲙⲙⲙⲉ 9ϩⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲙⲙⲟⲛ 10ϩⲱⲥ ⲉⲛⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲱⲥ ϩⲏⲕⲉ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲱⲥ ⲉⲙⲛⲧⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ 11ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲣⲟ ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϣⲥ 12ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉϫϩⲱϫ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ 13ϯϣⲃⲉⲓⲱ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲃⲉⲕⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲱϣⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ 14ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲧⲟⲭⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲛⲡⲕⲁⲕⲉ 15ⲁϣ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲃⲉⲗⲓⲁⲣ ⲁϣ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ 16ⲏ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲛⲃ ⲙⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲗⲁⲟⲥ 17ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲣϫⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϫⲱϩ ⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲓ 18ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ

Copyright information for CopSahidicMSS