2 Corinthians 7

ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲓⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛⲧⲃⲃⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲱⲗⲙ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ϩⲛⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲡⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲛϫⲓⲗⲁⲁⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲙⲡⲛⲧⲁⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲛϥⲉϭⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲉⲓⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲓⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲱⲛϩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϯϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ϯⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ϫⲓⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲧⲛⲉⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲉⲛⲙⲓϣⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲓϩⲟⲩⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙⲡⲕⲉⲙⲧⲟⲛ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛⲙⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲕⲱϩ ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲁⲣⲁϣⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲓⲣⲡⲕⲉⲗⲩⲡⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛϯⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲧⲏⲉⲓ ⲁⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲓⲛⲁⲣⲡⲕⲉⲣϩⲧⲏⲓ ⲡⲉ ⲉⲉⲓϭⲱϣⲧ ϫⲉ ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϣϫⲉⲁⲥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϯⲣⲁϣⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ϩⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲛ 10 ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲣϩⲱⲃ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲁⲧⲣϩⲧⲏⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲥⲣϩⲱⲃ ⲉⲡⲙⲟⲩ 11 ⲉⲓⲥⲡⲉⲉ[ⲓ]ⲧⲣⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲣϩⲱⲃ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲙⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲙⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲱϩ ⲙⲛⲟⲩⲕⲃⲁ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡϩⲱⲃ 12 ⲁⲣⲁ ⲉϣϫⲉⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲁⲛ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲛ 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲙⲡⲉⲙⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉϫⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲉϥⲡⲛⲁ ⲙⲧⲟⲛ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 14 ϫⲉ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ ⲉϫⲱⲧⲛ ϩⲁⲧⲏϥ ⲙⲡⲓϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲛⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁϥ ϩⲁⲧⲛⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲉ 15 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ 16 ϯⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ϫⲉ ϯⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ

Copyright information for CopSahidicMSS