2 Corinthians 9

1ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ ⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ 2ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲣⲟⲧ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲥⲃⲧⲱⲧⲥ ϫⲓⲛⲥⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲧⲛⲕⲱϩ ⲧⲃⲥⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ 3ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲱϫⲛ ⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲥⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ 4ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲁⲛ ⲛⲧⲛϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲓⲧⲁϫⲣⲟ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ 5ⲁⲓⲟⲡϥ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲣⲡⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉϣⲣⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲱⲥ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲛ 6ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ϩⲛⲟⲩϯⲥⲟ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲟⲛ ϩⲛⲟⲩϯⲥⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϫⲟ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ 7ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟϣϥ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ϩⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲁⲛ ⲏ ϩⲛⲟⲩϩⲧⲟⲣ ⲟⲩⲣⲉϥϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 8ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁϣⲉϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ 9ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϯ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 10ⲡⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲙⲡⲉⲧϫⲟ ⲙⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ ϥⲛⲁϯ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁϣⲟ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲟ ⲛϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛⲛⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 11ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲉⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12ϫⲉ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϣⲙϣⲉ ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϭⲣⲱϩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥⲣⲡⲕⲉⲣϩⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛϩⲁϩ ⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 13ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲛⲧⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛⲑⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 14ⲙⲛⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲩⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ 15ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲇⲱⲣⲉⲁ ⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁϣϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS