2 Corinthians 9

ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ ⲉⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲣⲟⲧ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲥⲃⲧⲱⲧⲥ ϫⲓⲛⲥⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲧⲛⲕⲱϩ ⲧⲃⲥⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲱϫⲛ ⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲥⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲁⲛ ⲛⲧⲛϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲓⲧⲁϫⲣⲟ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲓⲟⲡϥ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲣⲡⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉϣⲣⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟϥ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲱⲥ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲛ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ϩⲛⲟⲩϯⲥⲟ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲟⲛ ϩⲛⲟⲩϯⲥⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϫⲟ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟϣϥ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ϩⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲁⲛ ⲏ ϩⲛⲟⲩϩⲧⲟⲣ ⲟⲩⲣⲉϥϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁϣⲉϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϯ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 10 ⲡⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲙⲡⲉⲧϫⲟ ⲙⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ ϥⲛⲁϯ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁϣⲟ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲟ ⲛϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛⲛⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 11 ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲉⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ϫⲉ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓϣⲙϣⲉ ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϭⲣⲱϩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥⲣⲡⲕⲉⲣϩⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛϩⲁϩ ⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 13 ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲛⲧⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛⲑⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 14 ⲙⲛⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲩⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ 15 ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲇⲱⲣⲉⲁ ⲉⲧⲉⲛⲧⲛⲛⲁϣϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS