2 John 1

ⲡⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲉⲕⲗⲉⲕⲧⲏ ⲕⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲛ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ, ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲙⲉ
Copyright information for CopSahidicMSS