2 Peter 1

ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩ ϫⲓ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛ ⲡⲉⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲛϩⲉ ϩⲛ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥⲉⲁϣⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ϩⲱⲥ ⲉⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥ ϩⲙ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ ⲧⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲟϭ ⲛⲉⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲁⲉⲓⲏⲩ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲕⲟⲓⲛⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲫⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁⲧⲉⲧⲉⲛⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙⲡⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲭⲱⲣⲏⲅⲉⲓ ⲛⲧⲁⲣⲉⲧⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲉⲛ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ, ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲉⲛ ⲧⲁⲣⲓⲧⲏ ⲧⲉⲛⲅⲣⲁⲧⲓⲁ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ, ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲉⲛ ⲧⲉⲅⲣⲁⲧⲓⲁ, ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲉⲛ ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ, ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓ ⲥⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲉⲙϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲣⲁⲓ ϩⲉⲛ ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓ ⲥⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ ϩⲟⲩⲟ, ⲛⲛⲉⲩⲛⲁϫⲓ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛ ⲁϫⲛ ϩⲱⲃ, ⲟⲩⲇⲉ ⲁϫⲉⲛ ⲅⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>, ⲡⲉⲧⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲁⲛ, ⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲉϥϣⲉ ⲙⲡⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉϥϣⲟⲣⲡ ⲛⲛⲟⲃⲉ 10 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲱϩⲙ ⲙⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲛⲧⲥⲱⲡⲧ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲛⲉϩ 11 ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲉ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ, ⲛϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ 12 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲁϥⲉⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲛⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ, ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲉⲛ ⲧⲙⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ, 13 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ⲉⲓϩⲙ ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛϣⲱⲱⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙ ⲡⲉⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ, 14 ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϩⲉⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ, ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>, 15 ϯⲛⲁⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲛⲛⲥⲁ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲣⲡ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲁⲓ, 16 ⲛⲧⲁⲛⲛⲟⲩⲁϩⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲥⲁ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃⲧⲱⲃⲟⲩ, ⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲙⲛ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ, ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ, 17 ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲙⲛ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲧⲉⲓⲙⲉⲓⲛⲉ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟϭ ⲛⲉⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧϥ 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲛⲧⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲡⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲙ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ, 19 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ, ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲟϥ, ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲏⲃⲥ ⲉϥⲙⲟⲩϩ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲕⲁⲕⲉ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲣ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲡⲥⲟⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲁ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ, 20 ⲡⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ, ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲃⲱⲗ ϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ, 21 ⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲱϣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲟⲩⲛⲧⲉ, ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ> ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

Copyright information for CopSahidicMSS