2 Peter 2

ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ ϩⲉⲛⲥⲁϩ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲟⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲉⲣⲏⲥⲓⲥ ⲛⲧⲁⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ϩⲉⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ, ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ, ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ, ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲣⲉⲓⲡⲉⲡ ϣⲱⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲉⲛ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛϭⲟⲗ, ϩⲉⲛ ⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ, ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲙⲡⲉⲡϩⲁⲡ ⲥⲁϩⲱⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛ ϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲱⲃϣ ⲁⲛ, ⲉϣϫⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲥⲟ ⲛⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣ ⲛⲟⲃⲉ, ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ϩⲛ ϩⲉⲛⲕⲁⲕⲉ ⲛⲁⲧⲁⲣⲏϫⲛⲟⲩ, ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ, ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥϯ ⲥⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ, ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛⲱϩⲉ ⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲩⲣⲝ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ, ⲉⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲏⲥⲙⲟⲥ ⲉϫⲙ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ, ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ ⲕⲱⲙⲟⲣⲣⲁ ⲁϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲉⲁϥϭⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ϩⲉⲛ ⲟⲩϣⲟⲣϣⲣ, ⲉⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲩⲁⲉⲓⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲣ ⲙⲛⲧϣⲁϥⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲗⲱⲧ, ⲉⲩⲑⲙⲕⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲉⲛ ⲟⲩⲥⲱⲱϥ ⲁϥⲛⲟⲩϩⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲙ ⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⲙⲛ ⲡⲉϥⲥⲱⲧⲙ, ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ, ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲩϩⲕ ⲛⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϩⲉⲛ ϩⲛϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉϩⲙ ⲛⲛⲣⲙⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ, ⲛⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲓⲥ ⲉⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 10 ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ϩⲓ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲥⲱⲱϥ, ⲉⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲡⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛⲧⲙⲛⲧϫⲟⲉⲓⲥ, ⲉϩⲉⲛⲣⲉϥⲇⲟⲗⲙⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲥⲧⲱⲧ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲟⲩⲁ, 11 ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲛⲉⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟ ⲛⲛⲟϭ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲙⲛⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧϫⲱⲱⲣⲉ ⲙⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⲛⲟⲩⲁ, 12 ⲛⲁⲓ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲓⲫⲓⲥⲓⲕⲟⲛ ⲛⲧⲃⲛⲏ, ⲉⲩⲱϫⲛ ⲙⲛ ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ, ⲉⲩϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ, ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ ⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ, 13 ⲉⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲃⲉⲕⲏ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ, ⲉⲩⲱⲡ ⲛⲧⲉⲧⲣⲩⲫⲏ, ⲉⲧϩⲙ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲏⲇⲟⲛⲏ ⲉⲩⲧⲟⲗⲙ, ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲁϩⲙ ⲉⲩⲧⲣⲩⲫⲏ, ⲉⲩⲟⲩⲛⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲩⲁⲡⲁⲧⲏ 14 ⲉⲣⲉⲛⲛⲉⲩⲃⲟⲗ ⲙⲉϩ ⲙⲙⲙⲛⲧⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲱ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲛⲟⲃⲉ, ⲉⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲛⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ, ⲉⲁⲩⲅⲉⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϩⲉⲛ ϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲉ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ 15 ⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁ ⲁⲩⲕⲱ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ, ⲉⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲃⲁⲗⲗⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲃⲉⲱⲣ, ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓ ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲙϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ, 16 ⲉⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲙⲓⲛⲛ ⲙⲙⲟϥ, ⲟⲩⲧⲃⲛⲏ ⲛⲁⲧϣⲁϫⲉ ϩⲉⲛ ⲛⲣⲱⲙⲉⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲁϥⲕⲱⲗⲏ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧϩⲏⲧ ⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 17 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲡⲏⲅⲏ ⲛⲉ ⲉⲙⲛ ⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲛⲓϥ ⲛⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϩⲁⲑⲏⲩ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛϭⲟⲙϭⲙ 18 ⲉⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧϩⲉⲣⲟⲩⲟ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ, ϩⲉⲛ ϩⲉⲛⲥⲱⲱϥ, ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ, ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲡⲗⲁⲛⲏ 19 ⲉⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ, ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ, ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ϭⲟⲡⲧ ⲛϩⲏⲧϥ ϥⲟ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϥ 20 ⲉϣϫⲉ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲁⲩϭⲉⲗⲟⲙⲗⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲉⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲁⲩϩⲉ, ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲩϩⲁⲉⲉⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲩϣⲟⲣⲡ 21 ⲥⲥⲟⲡⲧ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲉⲛ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲥⲉⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ, ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ 22 ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲡⲁⲣϩⲁⲓⲙⲓⲁ ⲙⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣ ⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲉϥⲕⲁ ⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉϣⲱ ⲉⲁⲥϫⲱⲕⲙ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲙⲡⲗⲁⲓϩⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS