2 Peter 3

ⲉⲓⲥ ⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ, ⲛⲁⲓ ⲉϯⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲉⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲛⲉⲣ ⲡⲙⲉⲉⲩ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲣ ϣⲣⲡ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ, ⲡⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ϩⲉⲛ ⲛⲉϩⲁⲉⲉⲩ, ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲏⲣ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣϩⲁⲗ, ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲛⲉⲩⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙⲙⲓⲛⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ, ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛϫⲓⲛⲧⲁⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ, ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛϫⲓⲛⲛⲉ ϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲡⲕⲁϩ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ, ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲱⲙⲥ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ, ⲙⲡⲏⲩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲛ ⲟⲩⲡⲕⲁϩ ϩⲙ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ ⲡⲕⲱϩⲧ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ, ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲉⲣⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϩⲣⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲟ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ, ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲱⲥⲕ, ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϩⲟⲣϣ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϩⲁⲓⲛⲉ ⲧⲁⲕⲟ, ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲛⲟⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 10 ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ, ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲉⲛ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⲛⲥⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧϥ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ, 11 ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ, ⲉⲓ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϩⲉⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ, 12 ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ, ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲉⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲣⲉⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲣⲱⲕϩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ ⲛⲥⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ 13 ϩⲙⲡⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲙⲛ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϥⲉⲣⲏⲧ ⲙⲁⲣⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ, ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲟⲩⲏϩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ, 14 ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲁϥ ⲛⲁⲧⲱⲗⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧϫⲱϩⲙ ϩⲉⲛⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ, 15 ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛϩⲁⲣϣ ϩⲏⲧ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲡⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲧⲁⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲥⲟⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ, 16 ⲉⲛⲧⲑⲉ ⲉⲧϥϣⲁϫⲉ ϩⲉⲛ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ, ⲉⲩⲛ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⲛⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲧⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲩϭⲱⲱⲙⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ, ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩϭⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲁⲫⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲙⲙⲓⲛⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ, 17 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ϣⲣⲡ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩϫⲓ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛ ⲧⲉⲩⲡⲗⲁⲛⲏ ⲛⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛⲧⲁϫⲣⲟ, 18 ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲉⲛ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙ ⲡⲥⲟⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲓⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS