2 Thessalonians 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲉⲩⲥ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϫⲉ ϥⲙⲡϣⲁ ϫⲉ ⲥⲣϩⲟⲩⲉⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲧⲏⲣⲧⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ ϩⲛⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲛⲁϯ ⲛⲟⲩⲕⲃⲁ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⲛⲧⲁⲕⲟ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 10 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲉⲧⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲉⲕⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ 12 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS