2 Thessalonians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲉⲩⲥ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 2ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 3ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϫⲉ ϥⲙⲡϣⲁ ϫⲉ ⲥⲣϩⲟⲩⲉⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛϭⲓⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲧⲏⲣⲧⲛ 4ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 5ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ 6ⲉϣϫⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ 7ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 8ϩⲛⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲛⲁϯ ⲛⲟⲩⲕⲃⲁ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 9ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩϩⲁⲡ ⲛⲧⲁⲕⲟ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 10ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲉⲧⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 11ⲁⲩⲱ ⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲁⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲉⲕⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ 12ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS