2 Thessalonians 2

ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲁⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛⲕⲓⲙ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲏⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲏⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲏⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ ⲛⲑⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲁⲩ ⲥⲙⲟⲧ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲙⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ ⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϥϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲧⲁⲕⲟ ⲡⲁⲛⲧⲓⲕⲉⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲏ ⲟⲩⲟⲡ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ϫⲓⲛⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲉⲭⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲉⲭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁⲛⲧϥⲗⲟ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓ[ⲥ] ⲓⲥ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲟϥ ϣⲟⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϩⲛϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲟⲗ 10 ⲁⲩⲱ ϩⲛⲁⲡⲁⲧⲏ ⲛⲓⲙ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲧⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙⲡⲗⲁⲛⲏ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϭⲟⲗ 12 ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ϩⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 13 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲉⲧⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲛⲁ ⲙⲛⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲙⲉ 14 ⲉⲁϥⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲁⲓ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 15 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲙⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲛⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲓⲧⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ 16 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡⲥ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ϩⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ 17 ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ

Copyright information for CopSahidicMSS