2 Timothy 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 2ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 3ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ϫⲓⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁϫⲛⲱϫⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ 4ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲙⲉⲓⲏ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲁϣⲉ 5ⲉⲓϫⲓ ⲙⲡⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲁϫⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲗⲱⲉⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲉⲩⲛⲓⲕⲏ ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲛϩⲏⲧⲕ 6ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲧⲣⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕϯⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ϩⲓⲧⲙⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛⲁϭⲓϫ 7ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϭⲟⲙ ϩⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ 8ⲙⲡⲣϯϣⲓⲡⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛⲧⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 9ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲛϩⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϩⲙⲛ ϩⲛⲟⲩⲧⲱϩⲙ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲧⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ 10ⲉⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 11ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲩⲣⲏⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁϩ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲉⲓϣⲱⲡ ⲛⲛⲉⲉⲓϩⲓⲥⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϯⲧⲏⲧ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲁⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 13ϫⲓ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 14ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ 15ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲩⲅⲉⲗⲗⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲣⲙⲟⲅⲉⲛⲏⲥ 16ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯ ⲛⲟⲩⲛⲁ ⲙⲡⲏⲉⲓ ⲛⲟⲛⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ 17ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲱⲙⲏ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ 18ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲓⲥ ϯ ⲛⲁϥ ⲉϩⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡϫⲟⲓⲥ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS