2 Timothy 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ϫⲓⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁϫⲛⲱϫⲛ ϩⲛⲛⲁⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲕⲣⲙⲉⲓⲏ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲓϫⲓ ⲙⲡⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ⲁϫⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲗⲱⲉⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲉⲩⲛⲓⲕⲏ ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲛϩⲏⲧⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲧⲣⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕϯⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲕ ϩⲓⲧⲙⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛⲁϭⲓϫ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϭⲟⲙ ϩⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲣϯϣⲓⲡⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛⲧⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲛϩⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϩⲙⲛ ϩⲛⲟⲩⲧⲱϩⲙ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲧⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ 10 ⲉⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 11 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲕⲩⲣⲏⲝ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁϩ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲉⲓϣⲱⲡ ⲛⲛⲉⲉⲓϩⲓⲥⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϯⲧⲏⲧ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲁⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 13 ϫⲓ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 14 ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡϭⲟⲓⲗⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ 15 ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲩⲅⲉⲗⲗⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲣⲙⲟⲅⲉⲛⲏⲥ 16 ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯ ⲛⲟⲩⲛⲁ ⲙⲡⲏⲉⲓ ⲛⲟⲛⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲛⲁⲙⲣⲣⲉ 17 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲱⲙⲏ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ 18 ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲓⲥ ϯ ⲛⲁϥ ⲉϩⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡϫⲟⲓⲥ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS