2 Timothy 2

ⲛⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧ ϩⲓⲧⲛϩⲁϩ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲥⲁⲃⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϣⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲥ ⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲟ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲧⲁϩϥ ⲙⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲃⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲣϣⲟⲉⲓϫ ⲙⲉϥϫⲓⲕⲗⲟⲙ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛϥⲙⲓϣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϣⲁϥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲟⲓ ⲛⲛⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲣⲣⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏⲣ ⲁⲛ 10 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϥⲓ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉ 11 ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲓⲉ ⲧⲛⲛⲁⲱⲛϩ ⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ 12 ⲉϣϫⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲓⲉ ⲧⲛⲛⲁⲣⲣⲣⲟ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϣϫⲉⲧⲛⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲓⲉ ϥⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲱⲱϥ 13 ⲉϣϫⲉⲧⲛⲟ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲏ ⲛⲁϭⲱ ⲉϥⲟ ⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ 14 ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲕⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲙϯⲧⲱⲛ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ 15 ϭⲉⲡⲏ ⲧⲁϩⲟⲕ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲙⲉϥϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲉ 16 ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲙⲡⲣⲟⲩⲱϣ ⲉϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ 17 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲣⲟⲩⲁⲙⲟⲙⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲅⲁⲅⲅⲣⲁⲓⲛⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲩⲙⲉⲛⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲫⲓⲗⲏⲧⲟⲥ 18 ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲣϩⲁⲉ ⲉⲧⲙⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲱ ⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ 19 ⲧⲥⲛⲧⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲩⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲥⲟⲩⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲁⲩⲟ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 20 ⲛϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉⲧϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ [ⲛⲏⲓ] ⲙⲛϩⲉⲛϩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛϣⲉ ⲟⲛ ϩⲓⲃⲗϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲱϣ 21 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϭⲉ ⲧⲃⲃⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲓ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉⲩϯⲙⲏ ⲉϥⲧⲃⲃⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ 22 ⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲛⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ[ⲟⲩ]ⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 23 ⲛⲓϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲃⲱ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϣⲁⲩϫⲡⲉⲙⲓϣⲉ 24 ⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲓⲥ ⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲓϣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲛⲉⲑⲟⲟⲩ 25 ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲱϩⲙ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ 26 ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲏⲫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲟⲣϭⲥ ⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϭⲏⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS