2 Timothy 3

ⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉ ϩⲛⲑⲁⲏ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲓⲡⲉⲩⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲃⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛϫⲁⲧⲟⲩⲁ ⲉⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲁⲧϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲩϫⲁϩⲙ ⲛⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲛⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧ ⲛⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲥⲱⲟⲩ ⲛϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲉⲩⲟ ⲙⲙⲁⲓϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲉϩⲟⲩⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϩⲣⲃ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲉⲩⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲙ ⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲏ ⲉϣⲁⲩⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲏⲉⲓ ⲉⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ϩⲛϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲉⲩϫⲓⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛⲓⲁⲙⲃⲣⲏⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲙⲉ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲩⲧ ⲛϫⲟⲟⲩⲧ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲉⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲛⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ 10 ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲁⲧⲁⲥⲃⲱ ⲡⲁⲥⲙⲟⲧ ⲡⲁⲧⲱϣ ⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲁⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ 11 ⲛⲁⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲛⲁϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ϩⲛϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ ϩⲛⲗⲩⲥⲇⲣⲁ ⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲟⲡⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 12 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲱⲛϩ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲥⲱⲟⲩ 13 ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲣⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱⲣⲙ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ 14 ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϭⲱ ϩⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲓⲥⲃⲱ ⲛⲧⲛⲛⲓⲙ 15 ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϫⲓⲛⲉⲕⲥⲟⲃⲕ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 16 ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲓϥⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲉⲛϩⲏⲩ ⲛⲉ ⲉⲡϯⲥⲃⲱ ⲉⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲉⲡⲥⲟⲟϩⲉ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧϩⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ 17 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS