Acts 10

ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲕⲏ ⲉⲩⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉϣⲁϥⲣϩⲁϩ ⲙⲙⲛⲧⲛⲁ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϩⲛ[ⲟⲩ]ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲛⲁ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲛⲅⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲁϩⲧⲛⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣ ⲡⲁⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲓϫⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ ⲛⲣⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲥⲟ 10 ⲁϥϩⲕⲟ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣϩⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲉⲅⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 11 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲡ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲃⲟⲥ ⲉⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ 12 ⲉⲣⲉⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛϫⲁⲧϥⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ 13 ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲅⲟⲩⲱⲙ 14 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲱⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲓⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥϫⲁϩⲙ ⲏ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ 15 ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲃⲃⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲡⲣϫⲁϩⲙⲟⲩ 16 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲡⲉⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ 17 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲓⲥⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲏⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲣⲙⲡⲣⲟ 18 ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲏϩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 19 ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲕ 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲅⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ 21 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲓ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲗⲟⲓϭⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ 22 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲁⲩⲧⲥⲉⲃⲉⲉⲓⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ 23 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲟⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲓⲟⲡⲡⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ 24 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲙⲛⲛⲉϥϣⲃⲏⲣ ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲥ 25 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ 26 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲁ[ⲛ]ⲅⲟⲩⲣⲱⲙⲉ 27 ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ 28 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉϫⲱϩ ⲏ ⲉϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ ⲉⲧⲙⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ϥϫⲁϩⲙ ⲏ ⲟⲩⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ ⲡⲉ 29 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛⲉⲓ ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲓⲉⲓ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲗⲟⲓϭⲉ ϯϫⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ 30 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲛϥⲧⲉⲩⲉⲡⲟⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲓⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓϣⲗⲏⲗ ϩⲙⲡⲁⲏⲓ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩϩⲃⲥⲱ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ 31 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲙⲛⲧⲛⲁ ⲁⲩⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 32 ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲛⲅⲧⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣ ϩⲁⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲛϥϫⲱ ⲛⲁⲕ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 33 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲕ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲕⲁⲁⲥ ⲁⲕⲉⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲓⲥⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 34 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ϯⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓϩⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 35 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϥϣⲏⲡ ⲛⲛⲁϩⲣⲁϥ 36 ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 37 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ϫⲓⲛⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ 38 ⲓⲥ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲥϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϥⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩϫⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ 39 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛⲑⲓ[ⲗ]ⲏⲙ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲉⲁⲩⲁϣⲧϥ ⲉⲩϣⲉ 40 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ 41 ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣⲟⲩ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲱ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛϩⲙⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 42 ⲉⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 43 ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲓ ⲛⲟⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ 44 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲱ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ 45 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ ⲛϭⲓⲙⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲙⲛⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲱϩⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ 46 ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ 47 ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲧⲛϩⲉ 48 ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁϥϭⲱ ⲇⲉ ϩⲁϩⲧⲏⲩ ⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS