Acts 11

ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲁⲩϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲉⲑⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲉⲓϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϩⲛⲟⲩⲉⲕⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲃⲟⲥ ⲉⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲁⲓϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲙⲟⲩϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛϫⲁⲧϥⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲅⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲱⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲡⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲏ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲓ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲃⲃⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲡⲣϫⲁϩⲙⲟⲩ 10 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲣⲙⲡⲏⲓ ⲉⲛⲉⲓⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ 12 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲕⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲕⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 13 ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲛⲅⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲛⲁϫⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ 15 ⲛⲧⲉⲣⲓⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ 16 ⲁⲓⲣⲡⲙⲉⲉⲩ[ⲉ] ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 17 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛϯⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲉⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲱⲛϩ 19 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡ[ⲉ] ϩⲓⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲉⲛⲥⲉϫⲱ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ 20 ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 21 ⲁⲩⲱ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 22 ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ 24 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲁϩϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 25 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲥⲁⲩⲗⲟⲥ 26 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ 27 ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ 28 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ ⲁϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ 29 ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲟϣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϯ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 30 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥⲟⲩ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲥⲁⲩⲗⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS