Acts 11

1ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 2ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲁⲩϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲃⲃⲉ 3ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲙⲁⲩ 4ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲉⲑⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 5ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲓϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲉⲓϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϩⲛⲟⲩⲉⲕⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲃⲟⲥ ⲉⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲓ 6ⲁⲓϭⲱϣⲧ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲙⲟⲩϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛⲛϫⲁⲧϥⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ 7ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲅⲟⲩⲱⲙ 8ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲱⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲡⲉⲧϫⲁϩⲙ ⲏ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲓ ⲉⲛⲉϩ 9ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲃⲃⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲡⲣϫⲁϩⲙⲟⲩ 10ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ 11ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲣⲙⲡⲏⲓ ⲉⲛⲉⲓⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ 12ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲕⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲕⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 13ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓⲟⲡⲡⲏ ⲛⲅⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 14ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ ⲛⲁϫⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ 15ⲛⲧⲉⲣⲓⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ 16ⲁⲓⲣⲡⲙⲉⲉⲩ[ⲉ] ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 17ⲉϣϫⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛϯⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲉⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 18ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲱⲛϩ 19ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡ[ⲉ] ϩⲓⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲉⲛⲥⲉϫⲱ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ 20ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 21ⲁⲩⲱ ⲧϭⲓϫ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 22ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ 23ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ 24ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲁϩϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 25ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲥⲁⲩⲗⲟⲥ 26ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ 27ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ 28ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ ⲁϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ 29ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲟϣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϯ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 30ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥⲟⲩ ⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲥⲁⲩⲗⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS