Acts 12

ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣⲣⲟ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲑⲙⲕⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁϥϩⲱⲧⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ϥⲣⲁⲛⲁⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϭⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲑⲁⲃ ⲛⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲟⲡϥ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙⲙⲛⲧⲁⲥⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛϣⲗⲏⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲉⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲁϥⲧⲃⲥⲡⲉⲥⲡⲓⲣ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲙⲙⲣⲣⲉ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲩⲣ ⲛⲧⲉⲕϯⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯ ⲙⲡⲉⲕⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 10 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲡⲩⲗⲏ [ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ] ⲉⲧⲟⲩⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲡⲱϩ ϣⲁⲡϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ 11 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲛⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲇⲟⲕⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 12 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲛⲡⲏⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ 13 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱϩⲙ ⲇⲉ ⲉⲣⲙⲡⲣⲟ ⲛⲑⲁⲉⲓⲧ ⲁⲩϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲣⲟⲇⲏ 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲟⲩⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲙⲡⲥⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲣⲟ ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ 15 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲗⲟⲃⲉ ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ 16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲗⲟ ⲉϥⲧⲱϩⲙ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ 17 ⲁϥⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲛϫⲁⲓⲉ 18 ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 19 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ[ⲛ]ⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ 20 ⲛⲉϥϭⲟⲛⲧ ⲇⲉ ⲉⲛⲣⲙⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲇⲱⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛϥⲗⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲥⲁⲛϣ ⲛⲧⲉⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲡⲣⲣⲟ 21 ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ⲛⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁϥϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ 22 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ 23 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲡϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣϥⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ 24 ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ 25 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲉⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲁⲩϫⲓ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS