Acts 12

1ⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣⲣⲟ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲑⲙⲕⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 2ⲁϥϩⲱⲧⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛⲟⲩⲥⲏϥⲉ 3ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ϥⲣⲁⲛⲁⲩ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϭⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲑⲁⲃ ⲛⲉ 4ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲟⲡϥ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙⲙⲛⲧⲁⲥⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 5ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛϣⲗⲏⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 6ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲉⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 7ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲁϥⲧⲃⲥⲡⲉⲥⲡⲓⲣ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲙⲙⲣⲣⲉ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥϭⲓϫ 8ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲩⲣ ⲛⲧⲉⲕϯⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯ ⲙⲡⲉⲕⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ 9ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 10ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲡⲩⲗⲏ [ⲙⲡⲉⲛⲓⲡⲉ] ⲉⲧⲟⲩⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲡⲱϩ ϣⲁⲡϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ 11ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲓⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲛⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲇⲟⲕⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 12ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲛⲡⲏⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ 13ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱϩⲙ ⲇⲉ ⲉⲣⲙⲡⲣⲟ ⲛⲑⲁⲉⲓⲧ ⲁⲩϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲣⲟⲇⲏ 14ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲟⲩⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲙⲡⲥⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲣⲟ ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ 15ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲗⲟⲃⲉ ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ 16ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲗⲟ ⲉϥⲧⲱϩⲙ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ 17ⲁϥⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲛϫⲁⲓⲉ 18ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 19ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ[ⲛ]ⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ 20ⲛⲉϥϭⲟⲛⲧ ⲇⲉ ⲉⲛⲣⲙⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲇⲱⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛϥⲗⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲥⲁⲛϣ ⲛⲧⲉⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲡⲣⲣⲟ 21ϩⲛⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ⲛⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁϥϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ 22ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ 23ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲡϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣϥⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ 24ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ 25ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲉⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲁⲩϫⲓ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS