Acts 14

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲥⲱⲛⲧ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲙⲉⲕϩⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧϯ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲩϭⲓϫ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲱϣ ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϯ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲗⲩⲕⲁⲟⲛⲓⲁ ⲗⲩⲥⲇⲣⲁ ⲙⲛⲧⲉⲣⲃⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲗⲩⲥⲇⲣⲁ ⲛϭⲱⲃ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲩϭⲁⲗⲉ ⲡⲉ ϫⲓⲛⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲡϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲁⲓ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ 10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ 11 ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲁϥ ⲁⲩϥⲓϩⲣⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ 12 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲍⲉⲩⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡϩⲣⲙⲏⲥ ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ 13 ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲇⲉ ⲙⲡⲍⲉⲩⲥ ⲉⲧⲙⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲗⲟⲙ ⲉⲣⲛⲛⲣⲟ [ⲙ]ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ 14 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲉⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 15 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲁⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ [ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ] ⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲉⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲙⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 16 ⲡⲁⲓ ϩⲛⲛϫⲱⲙ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ 17 ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲟⲛ ⲙⲡϥϭⲱ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉϥϯ ⲛϩⲉⲛϩⲱⲟⲩ ⲙⲛϩⲉⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲣⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϥⲧⲥⲓⲟ ⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲧⲣⲩⲫⲏ ϩⲓⲟⲩⲛⲟϥ 18 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲩⲧⲣⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲙϣⲱⲱⲧ ⲛⲁⲩ 19 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲩⲣⲣⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ 20 ⲛⲧⲉⲣⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉⲣⲃⲏ 21 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲇⲉ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲗⲩⲥⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ ⲙⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ 22 ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛϩⲁϩ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 23 ⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲙⲛϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲁⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ 24 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩϣⲧ ⲛⲧⲡⲏⲥⲓⲇⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲣⲅⲏ ⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ 25 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲁⲧⲧⲁⲗⲓⲁ 26 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲁⲩϫⲟⲕϥ ⲉⲃⲟⲗ 27 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲟⲩⲣⲟ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 28 ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS