Acts 15

ⲁⲩⲱ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲉϣⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲑⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲡⲉⲕⲧⲟ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ϩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛϭⲓⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲃⲃⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϫⲓⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲧⲣⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛϩⲏⲧ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯⲡⲱⲣϫ ⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲧⲃⲃⲉⲛⲉⲩϩⲏⲧ 10 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲁϩⲃ ⲉϫⲙⲡⲙⲁⲕϩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉϥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ 11 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ 12 ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲥⲙⲏ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ 13 ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ 14 ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲙⲡϣⲓⲛⲉ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϫⲓⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ 15 ⲁⲩⲱ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ 16 ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲧⲁⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱⲧ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲟⲣϣⲣ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ 17 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 18 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲓ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ 19 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲙϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϫⲱϩⲙ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩⲛⲕⲁ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩⲁⲁϥ ⲛϭⲉ 21 ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲛⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ 22 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ [ⲛ]ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲟϭ ϩⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ 23 ⲉⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ [ⲉⲃⲟⲗ] ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲭⲁⲓⲣⲉⲧⲉ 24 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩϣⲧⲣⲧⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϯⲙⲕⲁϩ ⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ⲙⲡⲛϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ 25 ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲁⲛⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲛⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲛⲛⲉⲛⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 26 ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϯ ⲛⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 27 ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϩⲓⲧⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲓ 28 ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲙⲧⲁⲗⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲃⲁⲣⲟⲥ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ϩⲛⲟⲩϩⲧⲟⲣ 29 ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϣⲱⲱⲧ ⲛⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲛⲛⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣⲁⲁⲩ ⲛϭⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣϣⲁⲩ ⲟⲩϫⲁⲓ 30 ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲩⲥⲉⲩϩⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ 31 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲟϣⲥ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲥⲟⲡⲥ 32 ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ 33 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ϣⲁⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲟⲩ 34 ⲁⲥⲛⲇⲟⲕⲓ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 35 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 36 ⲙⲛⲛⲥⲁϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛⲕⲟⲧⲛ ⲛⲧⲛϭⲙⲡϣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟⲩ 37 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ 38 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁⲝⲓⲟⲩ ⲉⲧⲙϫⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ ⲙⲡϥⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲫⲱⲃ 39 ⲁⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ 40 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ ⲛⲥⲓⲗⲁⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϯ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ 41 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS