Acts 18

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲕⲩⲗⲁⲥ ⲟⲩⲡⲟⲛⲧⲓⲕⲟⲥ ϩⲙⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲁϥⲉⲓ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲙⲛⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲣⲱⲙⲏ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲩ ⲁϥⲣϩⲱⲃ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉϥⲉⲓⲟⲡⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ ⲛⲉⲧⲉⲩⲧⲉⲭⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲣⲉϥⲧⲁⲙⲓⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲙⲛⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲁϥⲛⲉϩⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲛⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ ϯⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲏⲓ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ϩⲛⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲁⲣⲱⲕ 10 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ 11 ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲉϫⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϫⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ 13 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲡⲓⲑⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14 ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲡⲉϫⲉⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲏ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲱ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲓⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲡⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩⲗⲟⲅⲱⲥ 15 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉϣϫⲉϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲏ ϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲣⲱϣⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉϯϩⲁⲡ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ 16 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲃⲏⲙⲁ 17 ⲁⲛϩⲗⲗⲏⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 18 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϭⲱ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲁⲧⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲩⲗⲁⲥ ⲁϥϩⲉⲕⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϩⲛⲕⲉⲛⲭⲣⲁⲓⲁⲓⲥ ⲛⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧ 19 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲇⲉ [ⲉ]ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 20 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡϥϭⲱ 21 ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲕⲁⲛⲏ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ 22 ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ 23 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲙⲟⲩϣⲧ ⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁ ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ 24 ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲟⲩⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲉⲩⲥ ϩⲙⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛⲧϥⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ϩⲉⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 25 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲁⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲃⲣⲃⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲉⲓⲥ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲙⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 26 ⲡⲁⲓ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲁⲕⲩⲗⲁⲥ ⲙⲛⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 27 ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲛⲁϥ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲛⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ 28 ⲛⲉϥϫⲡⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS