Acts 19

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ϩⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲉϣⲧⲛⲥⲁ ⲉⲧϩⲙⲡϫⲓⲥⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲛⲥⲱⲧⲙ ⲣⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ϫⲓⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϭⲉ ⲉⲛⲓⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱϥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲁϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲣϫⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϩⲛⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛⲧⲏⲣⲁⲛⲟⲥ 10 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲛⲧⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ [ⲛⲧⲉ]ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 11 ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲩⲙⲓⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ⲉϫⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲗⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 13 ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲟ ⲛⲉⲝⲟⲣⲕⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ 14 ⲛⲉⲩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲥⲕⲉⲩⲁ ⲉⲩⲛⲧϥⲥⲁϣϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ 15 ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲓⲙ 16 ⲁϥϥⲱϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲡⲟⲗϩ 17 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛϭⲓⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 18 ⲛⲉⲣⲉϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ 19 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲡⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲧⲃⲁ ⲛϩⲁⲧ 20 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ 21 ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲙⲛⲧⲥ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲣⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ 22 ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛⲥⲁⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ 23 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϩⲓⲏ 24 ⲟⲩⲣⲉϥⲣϩⲁⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϩⲉⲛⲧⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲁⲧ ⲛⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲉⲩϯ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ ⲛⲛⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ 25 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥⲥⲉⲩϩⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲉⲓⲟⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϣⲃⲣⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲱⲛϩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲓⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ 26 ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲛⲛⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ 27 ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲣⲡⲉ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲧⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲥ 28 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ 29 ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲟⲩϩ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲛⲅⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϩⲉⲛⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 30 ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲇⲏⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲁϥ 31 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲟ ⲛϣⲃⲏⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ 32 ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ 33 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 34 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ 35 ⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲓⲗⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲥϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲙⲛⲡⲍⲉⲩⲥ 36 ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲙⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲁⲓ 37 ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩϣⲗⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ [ⲉ]ⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 38 ⲉϣϫⲉⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲃⲣⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲩⲛϩⲉⲛⲁⲅⲟⲣⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲙⲙⲉ ⲛⲁⲩ 39 ⲉϣϫⲉⲕⲉϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ 40 ⲧⲛϭⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϯϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲙⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ

Copyright information for CopSahidicMSS