Acts 19

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ϩⲛⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲉϣⲧⲛⲥⲁ ⲉⲧϩⲙⲡϫⲓⲥⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲁⲩ 2ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲛⲥⲱⲧⲙ ⲣⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ϫⲓⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϭⲉ ⲉⲛⲓⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 4ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱϥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲥ 5ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 6ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲁϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ 7ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ 8ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 9ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲣϫⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϩⲛⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛⲧⲏⲣⲁⲛⲟⲥ 10ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲛⲧⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ [ⲛⲧⲉ]ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 11ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 12ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲩⲙⲓⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ⲉϫⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲗⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 13ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲟ ⲛⲉⲝⲟⲣⲕⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ 14ⲛⲉⲩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲥⲕⲉⲩⲁ ⲉⲩⲛⲧϥⲥⲁϣϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ 15ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲓⲙ 16ⲁϥϥⲱϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲣϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲡⲟⲗϩ 17ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛϭⲓⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 18ⲛⲉⲣⲉϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ 19ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲡⲥⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϯⲟⲩ ⲛⲧⲃⲁ ⲛϩⲁⲧ 20ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙϭⲟⲙ 21ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲙⲛⲧⲥ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲣⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ 22ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛⲥⲁⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ 23ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϩⲓⲏ 24ⲟⲩⲣⲉϥⲣϩⲁⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϩⲉⲛⲧⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲁⲧ ⲛⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲉⲩϯ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ ⲛⲛⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ 25ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥⲥⲉⲩϩⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲉⲓⲟⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϣⲃⲣⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲱⲛϩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲓⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ 26ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲛⲛⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ 27ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲣⲡⲉ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲉⲩⲱⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲧⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲥⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲥ 28ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ 29ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲟⲩϩ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ ⲛⲅⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϩⲉⲛⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 30ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲇⲏⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲁϥ 31ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲟ ⲛϣⲃⲏⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ 32ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ 33ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 34ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛⲧⲉ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ 35ⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲓⲗⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲥϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲛⲟϭ ⲛⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲙⲛⲡⲍⲉⲩⲥ 36ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲙⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϩⲛⲟⲩⲁⲥⲁⲓ 37ⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲡⲟⲩϣⲗⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ [ⲉ]ⲧⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 38ⲉϣϫⲉⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲃⲣⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲩⲛϩⲉⲛⲁⲅⲟⲣⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲙⲙⲉ ⲛⲁⲩ 39ⲉϣϫⲉⲕⲉϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ ⲉϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ 40ⲧⲛϭⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϯϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲙⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ

Copyright information for CopSahidicMSS