Acts 2

ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲡⲛⲟⲏ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲟⲩϩ ⲙⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲛⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲗⲁⲥ ⲉⲩⲡⲟⲣϫ ⲛⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ϯ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲉϥⲁⲥⲡⲉ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛϩⲉⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϥⲁⲥⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲙⲡⲁⲣⲑⲟⲥ ⲙⲛⲙⲙⲏⲇⲟⲥ ⲙⲛⲛⲗⲁⲙⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲧⲙⲉⲥⲁⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛⲧⲕⲁⲡⲡⲁⲇⲟⲕⲓⲁ ⲡⲡⲟⲛⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲓⲁ 10 ⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁ ⲙⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ ⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁ ⲛⲧⲗⲓⲃⲩⲏ ⲉⲧϩⲛⲧⲕⲩⲣⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓ 11 ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲩⲗⲩⲧⲟⲥ ⲛⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲁⲃⲟⲥ ⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛⲙⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ⲁⲩⲡⲱϣⲥ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲟⲩⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓϩⲱⲃ 13 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲉϩ ⲛⲙⲣⲓⲥ 14 ⲁϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲡⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲁϥϥⲓ ⲛⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲥⲙⲏ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ 15 ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲡϣⲟⲙⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉ 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲱⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 17 ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲡⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ⲉϫⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲛϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛϩⲟⲣⲟⲥⲓⲥ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲛϩⲗⲗⲟ ⲡⲱⲱⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ 18 ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲁϩⲙϩⲁⲗ ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛⲛⲁϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ 19 ⲧⲁϯ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲙⲛⲟⲩⲗϩⲱⲃ ⲛⲕⲁⲡⲛⲟⲥ 20 ⲡⲣⲏ ⲛⲁⲕⲧⲟϥ ⲉⲩⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ 21 ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲱϣ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ 22 ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲏⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ 23 ⲡⲁⲓ ϩⲙⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲧⲧⲏϣ ⲙⲛⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁϣⲧϥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ 24 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲁⲁⲕⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 25 ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ϥϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉⲛⲛⲁⲕⲓⲙ 26 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲡⲁϩⲏⲧ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲗⲁⲥ ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲧⲁⲕⲉⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ 27 ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁⲕⲱ ⲛⲥⲱⲕ ⲁⲛ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅⲛⲁϯ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ 28 ⲁⲕⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲕⲛⲁϫⲟⲕⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲙⲛⲡⲉⲕϩⲟ 29 ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲙϩⲁⲁⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲛ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ 30 ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϭⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲱⲣⲕ ⲛⲁϥ ⲉⲑⲙⲥⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲧⲉϥϯⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ 31 ⲁϥϣⲣⲡⲉⲓⲙⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲛⲁⲙⲛⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ 32 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ 33 ⲉⲁϥϫⲓⲥⲉ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲡⲱϩⲧ ⲙⲡⲉⲓⲧⲁⲓⲟ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ 34 ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲟϥ ϫⲉⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲓ 35 ϣⲁⲛϯⲕⲱ ⲛⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ ⲛϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 36 ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲡⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲓⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁϥ ⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 37 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲙⲕⲁϩ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁϥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ 38 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲛⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲉⲓⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 39 ⲉⲣⲉⲡⲉⲣⲏⲧ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁϩⲙⲟⲩ 40 ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ 41 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡ ϭⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲁϣⲙⲧϣⲟ ⲙⲯⲩⲭⲏ 42 ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲡⲱϣ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ 43 ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲓϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ 44 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ 45 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϭⲱⲙ ⲙⲛⲛⲉⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛⲉⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲱϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟⲥ 46 ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲉⲩⲡⲱϣ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏ ϩⲛⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙⲛⲧⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ 47 ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ

Copyright information for CopSahidicMSS