Acts 23

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲉⲣⲱϩⲧ ⲛⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲣⲁϩⲧ[ⲕ] ⲧϫⲟ ⲉⲧϫⲏϩ ⲕϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲡⲁⲣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲕⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕϫⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲱϣ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲡⲛⲁ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲡⲛⲁ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲁϣⲕⲁⲕ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲡⲥⲁ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲓϣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲛϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲏ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲣϩⲟⲧⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲥⲉⲧⲟⲣⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓⲧϥ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ 11 ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲁⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ϩⲁⲡⲥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲛⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ 12 ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲥⲱ ϣⲁⲛⲧⲛϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 13 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲓⲁⲛⲁϣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ 14 ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲁⲛⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙⲧⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲛϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 15 ⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲣⲡⲁⲓ ⲛⲁⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛⲧϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩϥ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲛⲉⲧϥⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲛⲥⲃⲧⲱⲧ ⲙⲡⲁⲧϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲧⲃ ⲙⲙⲟϥ 16 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲕⲣⲟϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 17 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϣⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟϥ 18 ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲧ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉⲩⲛⲧϥⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲕ 19 ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲉⲩⲥⲁ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲕϥ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲓ 20 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲥⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 21 ⲛⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲥⲱⲧⲙ ⲛⲁⲩ ⲥⲉϭⲟⲣϭ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲱⲣⲕ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙⲥⲱ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϩⲱⲧⲃ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲕϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲁⲩ 22 ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉⲛⲁⲓ 23 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲃⲧⲉϣⲏⲧ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ϣⲉ ⲛϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲧ ⲛϥⲁⲓⲙⲉⲣⲉϩ ϫⲓⲛⲛϫⲡϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ 24 ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛϩⲉⲛⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉϫⲓⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲫⲏⲗⲓⲝ ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ 25 ⲉⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲓⲧⲩⲡⲟⲥ 26 ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲙⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲭⲁⲓⲣⲉ 27 ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϭⲟⲡϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲓⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙⲛⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲛⲧⲉⲣⲓⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲓⲧⲟⲩϫⲟϥ 28 ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲗⲟⲓϭⲉ ⲉⲧⲟⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ ⲁⲓϫⲓⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ 29 ⲁⲓϭⲛⲧⲥ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲉϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲧⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ ⲏ ⲙⲣⲣⲉ 30 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲕⲣⲟϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓⲧⲁⲩⲟϥ ϣⲁⲣⲟⲕ ⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲛⲉϥⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ 31 ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϭⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩ[ⲉϩ]ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲁⲛⲧⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲥ 32 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲣⲉⲛϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ 33 ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩϯⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ 34 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟϣⲥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲁϣ ⲛⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ 35 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲏⲅⲟ[ⲣⲟ]ⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS