Acts 26

1ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 2ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲁⲓⲟⲡⲧ ⲙⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ 3ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ 4ⲡⲁⲃⲓⲟⲥ ϭⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲙⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 5ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲱⲛϩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲙⲡⲁϣⲙϣⲉ ⲉⲧⲟⲣϫ ⲁⲛⲅⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 6ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 7ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲙⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲩϣⲙϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 8ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϥⲟ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 9ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲛⲉⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ϩⲁⲓⲁⲧ ⲡⲉ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ 10ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁⲓⲁⲁϥ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲁⲓⲛⲉϫϩⲁϩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲁⲓϫⲓⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲓϯⲡⲍⲏⲫⲟⲥ ⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ 11ⲛⲉⲓⲇⲓⲙⲱⲣⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓϭⲟⲛⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲓⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲏⲩ 12ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϩⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 13ⲁⲓⲛⲁⲩ [ⲉ]ⲡⲣⲣⲟ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲁϥⲡⲓⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲣⲏ ⲁϥϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ 14ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲧⲏⲣⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲟⲧⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱⲓ ⲥⲙⲟⲕϩ ⲛⲁⲕ ⲉϯⲧⲃⲏⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲟⲩⲣⲉ 15ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲧⲕⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱϥ 16ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲟϣⲕ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 17ⲉⲓⲛⲟⲩϩⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲛⲁⲩ 18ⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ 19ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲙⲡⲓⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 20ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ 21ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩϭⲟⲡⲧ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ 22ⲁⲓⲙⲁⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲛⲛⲟϭ ⲛϯϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ 23ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟ[ⲩ]ⲧ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 24ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲕⲗⲟⲃⲉ ⲁⲡⲉϩⲟⲩⲉⲥϩⲁⲓ ⲗⲉⲃⲧⲕ 25ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛϯⲗⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲫⲏⲥⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϫⲱ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲉ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ 26ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ[ⲁ]ⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲑⲉ ϫⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲙⲫⲱⲡ 27ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 28ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛϣⲁϫⲉ ⲕⲡⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲁⲁⲧ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲛⲟⲥ 29ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲉϯⲛϩⲏⲧⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲣⲣⲉ 30ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲣⲣⲟ ⲙⲛⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏⲩ 31ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲣⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ 32ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲕⲁⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS