Acts 26

ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ ⲉϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲁⲓⲟⲡⲧ ⲙⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲥⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲡⲁⲃⲓⲟⲥ ϭⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϩⲙⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲩϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲱⲛϩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲙⲡⲁϣⲙϣⲉ ⲉⲧⲟⲣϫ ⲁⲛⲅⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲙⲫⲩⲗⲏ ⲙⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲩϣⲙϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϥⲟ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲛⲉⲁⲓⲕⲁⲁⲥ ϩⲁⲓⲁⲧ ⲡⲉ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ 10 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁⲓⲁⲁϥ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲁⲓⲛⲉϫϩⲁϩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲁⲓϫⲓⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲓϯⲡⲍⲏⲫⲟⲥ ⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ 11 ⲛⲉⲓⲇⲓⲙⲱⲣⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ϩⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲓⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓϭⲟⲛⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲓⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲏⲩ 12 ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ϩⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ⲛⲧⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 13 ⲁⲓⲛⲁⲩ [ⲉ]ⲡⲣⲣⲟ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲁϥⲡⲓⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲣⲏ ⲁϥϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛϩⲉ ⲧⲏⲣⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲟⲧⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱⲓ ⲥⲙⲟⲕϩ ⲛⲁⲕ ⲉϯⲧⲃⲏⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲟⲩⲣⲉ 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲧⲕⲡⲏⲧ ⲛⲥⲱϥ 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲓⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲟϣⲕ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 17 ⲉⲓⲛⲟⲩϩⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲛⲁⲩ 18 ⲉⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓ ⲙⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ 19 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲙⲡⲓⲣⲁⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲙⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ 21 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩϭⲟⲡⲧ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ 22 ⲁⲓⲙⲁⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲛⲛⲟϭ ⲛϯϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ 23 ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲡⲉ ⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟ[ⲩ]ⲧ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲱ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 24 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲉ ⲕⲗⲟⲃⲉ ⲁⲡⲉϩⲟⲩⲉⲥϩⲁⲓ ⲗⲉⲃⲧⲕ 25 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛϯⲗⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲫⲏⲥⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓϫⲱ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲉ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ 26 ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲡⲁⲓ ⲉϯϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓ[ⲁ]ⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲡⲓⲑⲉ ϫⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲁⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲙⲫⲱⲡ 27 ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ ⲉⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 28 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛϣⲁϫⲉ ⲕⲡⲓⲑⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲁⲁⲧ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲓⲛⲟⲥ 29 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ϯϣⲗⲏⲗ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲉϯⲛϩⲏⲧⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲉⲓⲙⲣⲣⲉ 30 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲣⲣⲟ ⲙⲛⲡϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏⲩ 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲣⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ 32 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲕⲁⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲣⲣⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS