Acts 27

ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲁⲩϯⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲙⲏⲣ ⲛⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ⲛⲥⲉⲃⲁⲥⲧⲏ ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲧⲣⲁⲙⲩⲇⲇⲏ ⲉϥⲛⲁⲣϩⲱⲧ ⲉⲙⲙⲁ ⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ ⲛⲧⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲥⲓⲇⲱⲛ ⲓⲟⲩⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϣⲁⲛⲉϥϣⲃⲉⲉⲣ ⲉϣⲙϣⲏⲧϥ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲟⲩⲛⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲛⲉⲣⲉⲛⲧⲏⲩ ϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲛⲣϩⲱⲧ ϩⲛⲡⲡⲉⲗⲁⲕⲟⲥ ⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲙⲩⲣⲣⲁ ⲛⲧⲗⲩⲕⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ ⲛⲧⲉⲣⲁⲕⲟⲧⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲛⲁⲣϩⲱⲧ ⲉⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲁϥⲧⲁⲗⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲣⲛⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛϩⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲥϭⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲛⲡⲱϩ ⲉⲕⲛⲓⲧⲏ ⲙⲡⲧⲏⲩ ⲕⲱ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲁⲛⲣϩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲛⲕⲣⲏⲧⲏ ⲛⲧⲉⲥⲁⲗⲙⲟⲛⲏ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲛⲥⲁⲁⲧⲥ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲗⲓⲙⲏⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲏⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲗⲁⲥⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁⲛⲣϩⲃⲁ ϩⲙⲡⲉⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲁⲧⲕⲉⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲁⲩ 10 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥϭⲏⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲕⲁϩ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲥⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲙⲡϫⲟⲓ ⲙⲛⲡⲁⲩⲉⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ 11 ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲡⲉⲧⲣϩⲙⲙⲉ ⲙⲛⲡⲛⲁⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ 12 ⲙⲡⲗⲓⲙⲏⲛ ⲇⲉ ⲙⲟⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲁϩⲉⲟⲩⲗⲓⲙⲏⲛ ϫⲉ ⲡϩⲏⲛⲓⲝ ⲛⲧⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲧⲏ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲉⲙⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ 13 ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲧⲟⲩⲣⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲩⲧⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲗⲁⲥⲟⲥ ⲁϥⲕⲁⲕⲣⲏⲧⲏ ⲛⲥⲱⲟⲩ 14 ⲙⲛⲛⲥⲁⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲏⲩ ⲛⲧⲣⲱⲙ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲛ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲣⲁⲕⲩⲗⲱⲛ 15 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲓ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲧⲏⲩ ⲁⲛⲕⲁⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲣϩⲱⲧ 16 ⲁⲛⲧⲱⲙⲛⲧ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲛⲏⲥⲟⲥ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲁ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲛϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲏ 17 ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲣ ⲙⲡϫⲟⲓ ⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟ ⲛϩⲱⲛ ⲁⲩⲛⲉϩⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 18 ⲉⲣⲉⲡⲭⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ 19 ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡϫⲟⲓ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 20 ⲉⲙⲛⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲥⲓⲟⲩ ⲛⲟⲩⲁⲡⲥ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲭⲓⲙⲱⲛ ϩⲓϫⲱⲛ ⲛⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩϫⲁⲓ 21 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲱⲥⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱⲙ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉϣϣⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱⲓ ⲉⲧⲙⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲕⲣⲏⲧⲏ ⲁⲩⲱ ⲉϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲕⲁϩ ⲙⲛⲡⲉⲓⲟⲥⲉ 22 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡϫⲟⲓ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ 23 ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϯϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ 24 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲁϩⲟⲕ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥϭⲏⲣ ⲛⲙⲙⲁⲕ 25 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲣⲟⲧ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ 26 ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲛⲏⲥⲟⲥ 27 ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲙⲉϩⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲣϩⲱⲧ ϩⲙⲡⲁⲛⲧⲣⲓⲁⲥ ⲛⲉⲣⲉⲛⲛⲉⲉϥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉ ⲁⲛϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲭⲱⲣⲁ 28 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲃⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲡⲟⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϭⲱ ⲟⲛ ⲛⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲟⲛ ⲛⲧⲃⲟⲗⲓⲥ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲙⲛⲧⲏ ⲛϩⲡⲟⲧ 29 ⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲛⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲛⲁϣⲧ ⲁⲩⲛⲉϫϥⲧⲟⲟⲩ ⲛϩⲁⲩϭⲁⲗ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉⲧⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ 30 ⲉⲣⲉⲛⲛⲉⲉϥ ⲇⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲱⲧ ⲉⲕⲁⲡϫⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲛⲧⲕⲁⲧⲟ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲩϭⲛⲗⲟⲓϭⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲛⲉϫϩⲁⲩϭⲁⲗ ϩⲓⲑⲏ 31 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲁⲓ ϭⲱ ϩⲓⲡϫⲟⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲛ 32 ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲥⲱⲗⲡ ⲛⲛⲛⲟⲩϩ ⲛⲧⲉⲥⲕⲁⲫⲏ ⲁⲩⲕⲁⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲥⲃⲱⲕ 33 ϣⲁⲛⲧⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϩⲱⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩ 34 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲛⲟⲩϥⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁⲡⲉ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ 35 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲁϥⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϯ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲁⲛ 36 ⲁⲩⲟⲩⲣⲟⲧ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏ 37 ⲛⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲁϣϥⲉⲧⲁⲥⲉ ⲙⲯⲩⲭⲏ ϩⲓⲡϫⲟⲓ 38 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲣⲉⲡϫⲟⲓ ⲁⲥⲁⲓ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 39 ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲉⲛⲛⲉⲉϥ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲟⲩⲕⲟⲗⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲟⲣϩϥ ⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲁ ⲙⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲡϫⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲁⲩ 40 ⲁⲩⲧⲉⲕⲙ ⲛϩⲁⲩϭⲁⲗ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲩⲁϣⲉ ϩⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ϩⲁⲙⲁ ⲁⲩⲕⲁϫⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϩⲓⲏⲩ ⲁⲩϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲧϭⲓⲥⲗⲁⲩⲟ ⲁⲩⲣϩⲱⲧ ⲙⲡⲧⲏⲩ ⲉⲧⲛⲃⲟⲗ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ 41 ⲁⲩⲧⲱⲙⲛⲧ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϥⲟ ⲛϩⲱⲛ ϩⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲙⲁⲛⲉⲡϫⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲡⲉϥⲑⲏ ⲙⲉⲛ ⲧⲁϫⲣⲟ ⲁϥϭⲱ ⲉⲛϥⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲡⲉϥⲡⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲛϣⲟⲧ ⲙⲡⲧⲏⲩ 42 ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ϭⲉ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉϩⲉⲧⲃⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲛⲏⲏⲃⲉ ⲛϥⲣⲃⲟⲗ 43 ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲟⲩϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲱⲗⲩ ⲙⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲏⲃⲉ ⲛⲥⲉϥⲟϭⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ 44 ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲧⲥⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϩⲓϩⲉⲛϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲓ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS