Acts 3

ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛϫⲡⲯⲓⲧⲉ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛϭⲁⲗⲉ ϫⲓⲛⲉϥⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲉϣⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲥⲱϥ ⲛⲧⲉⲡⲣⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲉⲧⲙⲛⲧⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲉϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲛⲁ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛϩⲁⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲃ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲓϥ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛϭⲓⲛⲉϥϭⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲃⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϫⲓϥⲟϭⲥ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 10 ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲉⲧⲙⲛⲧⲛⲁ ϩⲓⲣⲛⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧⲛⲉⲥⲱⲥ ⲛⲧⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲫⲱⲃ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ 11 ⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲩϣⲧⲣⲧⲱⲣ 12 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲏⲗ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲙⲡⲁⲓ ⲏ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲣⲙ ⲛⲥⲱⲛ ϩⲱⲥⲛⲧⲁⲛⲣⲡⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲏ ⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ 13 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲁⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 14 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ 15 ⲡⲁⲣⲭⲓⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ 16 ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲥϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲓⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲧⲛ 17 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϯⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁ[ⲧⲉ]ⲧⲛⲁⲁⲥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ 18 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ [ⲛ]ⲛⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉϥⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ϣⲟⲡⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 19 ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 20 ⲉϥⲉⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛⲁⲛ ⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ 21 ⲡⲁⲓ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲡⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 22 ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁϩⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ 23 ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛⲥⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲥⲉⲛⲁϥⲟⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 24 ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲛⲛⲥⲱϥ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ 25 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲙⲛⲧⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲥⲙⲟⲩ ⲛϭⲓⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ 26 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS