Acts 4

ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲛⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ϩⲛⲓⲥ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ϣⲁⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲛⲉⲁⲣⲟⲩϩⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲩⲏⲡⲉ ⲁⲥⲣⲁϯⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛϭⲓⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲙⲛⲁⲛⲛⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲁⲓ ϩⲛⲁϣ ⲛϭⲟⲙ ⲏ ϩⲛⲁϣ ⲛⲣⲁⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲥⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛϭⲱⲃ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲛⲛⲓⲙ 10 ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲓⲏⲗ ϫⲉ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲟⲩⲟϫ 11 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ 12 ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛⲕⲉⲣⲁⲛ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 13 ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛϩⲏⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛⲓⲥ 14 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗϭⲟϥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲟⲩϭⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲱ 15 ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 16 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲧⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲁⲣⲛⲁ 17 ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲁⲣⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉ ϭⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲛ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙϯⲥⲃⲱ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ 19 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲙϫⲟⲟⲩ 21 ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲁⲡⲓⲗⲏ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲑⲉ ⲛⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ 22 ⲛⲉϥϩⲛϩⲟⲩⲟ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲓⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲡⲧⲁⲗϭⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 23 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 24 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩϥⲓ ⲛⲧⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲉⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 25 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ 26 ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲡϫⲟⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉϥⲭⲥ 27 ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲙⲉ ϩⲛⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁϩⲥϥ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲙⲛⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲓⲏⲗ 28 ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕϣⲟϫⲛⲉ ⲧⲟϣⲟⲩ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ 29 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡϫⲟⲓⲥ ϭⲱϣⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯⲑⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ ϩⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ 30 ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲉϩⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲥ 31 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲡⲥ ⲁⲡⲙⲁ ⲕⲓⲙ ⲉⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ 32 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲩⲟ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ 33 ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϯ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 34 ⲛⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲁⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲟⲩϭⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲏⲓ ⲛⲉⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲥⲟⲩ 35 ⲉⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉⲧϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ 36 ⲓⲱⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲓⲧⲏⲥ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϩⲙⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ 37 ⲉⲩⲛⲧϥⲟⲩⲉⲓⲱϩⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS