Acts 4

1ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲛⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ 2ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ϩⲛⲓⲥ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 3ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ϣⲁⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲛⲉⲁⲣⲟⲩϩⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ 4ϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲩⲏⲡⲉ ⲁⲥⲣⲁϯⲟⲩ ⲛϣⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ 5ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛϭⲓⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ 6ⲙⲛⲁⲛⲛⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 7ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲁⲓ ϩⲛⲁϣ ⲛϭⲟⲙ ⲏ ϩⲛⲁϣ ⲛⲣⲁⲛ 8ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 9ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲥⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛϭⲱⲃ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ϩⲛⲛⲓⲙ 10ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲓⲏⲗ ϫⲉ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲟⲩⲟϫ 11ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ 12ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲟⲩϫⲁⲓ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛⲕⲉⲣⲁⲛ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 13ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛϩⲏⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛⲓⲥ 14ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗϭⲟϥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲟⲩϭⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲱ 15ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 16ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϩⲟⲧⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲁⲣⲛⲁ 17ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲁⲣⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉ ϭⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲛ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ 18ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙϯⲥⲃⲱ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ 19ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲧⲙϫⲟⲟⲩ 21ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲁⲡⲓⲗⲏ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲑⲉ ⲛⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ 22ⲛⲉϥϩⲛϩⲟⲩⲟ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲓⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲡⲧⲁⲗϭⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 23ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 24ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩϥⲓ ⲛⲧⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲉⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 25ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲗⲁⲟⲥ ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛϩⲉⲛⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ 26ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲡϫⲟⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉϥⲭⲥ 27ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲙⲉ ϩⲛⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁϩⲥϥ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲙⲛⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲡⲓⲏⲗ 28ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕϣⲟϫⲛⲉ ⲧⲟϣⲟⲩ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ 29ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡϫⲟⲓⲥ ϭⲱϣⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϯⲑⲉ ⲛⲛⲉⲕϩⲙϩⲁⲗ ϩⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ 30ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲉϩⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲥ 31ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲡⲥ ⲁⲡⲙⲁ ⲕⲓⲙ ⲉⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ 32ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲩⲟ ⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲓ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ 33ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϯ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 34ⲛⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲁⲁⲧ ⲡⲉ ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲟⲩϭⲱⲙ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲓⲏⲓ ⲛⲉⲩϯ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲥⲟⲩ 35ⲉⲩⲕⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉⲧϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ 36ⲓⲱⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲟⲩⲗⲉⲩⲉⲓⲧⲏⲥ ⲛⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϩⲙⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ 37ⲉⲩⲛⲧϥⲟⲩⲉⲓⲱϩⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS