Acts 5

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛⲥⲁⲡⲡⲓⲣⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥϯⲟⲩϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲉⲃⲟϩ ϩⲛⲧⲉϥⲁⲥⲟⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉϥⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲟⲩϩ ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲕϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϥⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁⲥⲟⲩ ⲙⲡϭⲱⲙ ⲙⲏ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲕⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲕⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲕⲕⲁⲡⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲓⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲧⲁⲕϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϩⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲁⲩⲕⲟⲟⲥϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯⲡϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲛⲉⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲉϩⲉ ϩⲁⲛⲁⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲱⲙⲥ ⲙⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲥⲉϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ 10 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥϩⲉ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲁⲛϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩϥⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥⲥ ϩⲁⲧⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ 11 ⲁⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ 12 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ 13 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉⲧⲟϭϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 14 ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲓⲥϩⲓⲙⲉ 15 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ ⲛⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲓϩⲉⲛϭⲗⲟϭ ⲙⲛϩⲉⲛⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲧⲁϩⲉⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ 16 ⲛⲉϣⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 17 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛⲕⲱϩ 18 ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϫⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 19 ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲣⲟ ⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 20 ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲱⲛϩ 21 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϣⲱⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲗⲗⲟ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲧⲟⲩ 22 ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲙⲡⲟⲩϭⲛⲧⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ 23 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉϥϣⲟⲧⲙ ϩⲛⲱⲣϫ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲣⲛⲛⲣⲟ ⲛⲧⲉⲣⲛⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲙⲡⲛϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲛ 24 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ 25 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲥⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲕⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲛⲧⲟⲩ ⲛϫⲛⲁϩ ⲁⲛ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 27 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 28 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲙⲡⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲙϯⲥⲃⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲓⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩϩ ⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 29 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣϣⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ 30 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲁϣⲧϥ ⲉⲩϣⲉ 31 ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲁⲥⲧϥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲅⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ϩⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉϥϯ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 32 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ 33 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ 34 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛϭⲓⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ ⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲇⲓⲇⲁⲥⲕⲁⲗⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲣⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ 35 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩϩ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲡⲓⲏⲗ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 36 ϩⲁⲑⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲑⲉⲩⲧⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲁϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ 37 ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲓ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁ[ⲡⲟ]ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲉϣⲥⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ 38 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲏ ⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲉⲓⲉ ϥⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ 39 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϣⲉϭⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ 40 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙϣⲁϫⲉ ⲉϫⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 41 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲡϣⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲣⲁⲛ 42 ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲩⲏⲓ ⲛⲉⲩⲕⲓⲙ ⲁⲛ ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS