Acts 6

1ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓⲧⲏⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲱⲃϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲭⲏⲣⲁ ϩⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲙⲏⲛⲉ 2ⲁⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲉϩⲉⲛⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ 3ⲥⲱⲧⲡ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲁⲣⲛⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲓⲭⲣⲓⲁ 4ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲛⲥⲣϥⲉ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙⲡϣⲁϫⲉ 5ⲁⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ ⲛⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛⲡⲣⲟⲭⲟⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲕⲁⲛⲱⲣ ⲙⲛⲧⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛⲡⲁⲣⲙⲉⲛⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲕⲟⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲟⲥ ⲛⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲉⲩⲥ 6ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ 7ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲁϣⲁⲓ ⲛϭⲓⲧⲏⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 8ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓϭⲟⲙ ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 9ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲗⲓⲃⲉⲣⲧⲓⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙⲛⲧⲁⲥⲓⲁ ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲟⲩⲃⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ 10ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϭⲙϭⲟⲙ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧϥϣⲁϫⲉ ⲛϩⲏⲧϥ 11ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲟⲡϥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ 13ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲗⲟ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 14ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲓⲃⲉ ⲛⲛⲥⲱⲛⲧ ⲛⲧⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 15ⲁⲩⲉⲓⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲛⲑⲉ ⲙⲫⲟ ⲛⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS