Acts 7

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲓⲥⲙⲟⲛⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ ⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲕⲁϩ ⲙⲛⲧⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲛⲅⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲉϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⲁϥⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲕⲁϩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲧⲁϭⲥⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲙⲛⲧϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲁϩ ⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲩ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲥⲉⲙⲟⲕϩⲟⲩ ⲛϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϥ ϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲥⲃⲃⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲡⲉⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥⲥⲃⲃⲏⲧϥ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲓⲥⲁⲕ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲩⲕⲱϩ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲛⲟϭ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ 11 ⲁⲩϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉⲩϭⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ 12 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲁⲕⲱⲃ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ 13 ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲱⲥⲏⲫ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲁⲣⲁⲱ ⲥⲟⲩⲛⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ 14 ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩⲙⲉϩϣϥⲉⲧⲏ ⲙⲯⲩⲭⲏ 15 ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ 16 ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲥⲩⲭⲉⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲟⲡϥ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲛϩⲟⲙⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲙⲱⲣ ϩⲛⲥⲩⲭⲉⲙ 17 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ 18 ϣⲁⲛⲧϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲕⲉⲣⲣⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ 19 ⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲙⲟⲩⲕϩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲙⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ 20 ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲡⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ 21 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲥϥⲓⲧϥ ⲛϭⲓⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ 22 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϩⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 23 ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ ⲁⲥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϭⲙⲡϣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ 24 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲕϩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ 25 ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ 26 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ 27 ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁϥⲧⲟϭⲛⲉϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ 28 ⲙⲏ ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲟⲕ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲥⲁϥ 29 ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲙⲁⲇⲓϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 30 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲃⲁⲧⲟⲥ 31 ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲫⲟⲣⲁⲙⲁ ⲉϥⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ 32 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲙⲡϥⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϭⲱϣⲧ 33 ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲕ ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ 34 ϩⲛⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲕⲁϩ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲛⲁϩⲙⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲧⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ 35 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲧⲁⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲩϥ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ ⲙⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲃⲁⲧⲟⲥ 36 ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ 37 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁϩⲉ 38 ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲉⲕ[ⲕ]ⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲓⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲟⲛϩ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ 39 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩ[ⲟⲩ]ⲱϣ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲕⲏⲙⲉ 40 ⲉⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲛ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲛⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ 41 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲙⲁⲥⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ 42 ⲁϥⲕⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗⲟ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲛϣⲱⲧ ⲙⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲓⲏⲗ 43 ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲙⲟⲗⲟⲭ ⲙⲛⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲁⲓⲫⲁⲛ ⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲛⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓⲥⲁ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ 44 ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁⲙⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 45 ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲓⲧⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲛⲓⲥ ϩⲙⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ [ⲛ]ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ 46 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲉϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ 47 ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲏⲓ 48 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϭⲓϫ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 49 ϫⲉ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁϣ ⲛⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲏ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ 50 ⲙⲏ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲁⲛ [ⲧⲉⲛⲧ]ⲁⲥⲧⲁⲙⲓⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 51 [ⲛ]ⲛⲁϣⲧⲙⲁⲕϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲙⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ [ⲛ]ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ 52 ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ 53 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲉⲛⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲏ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ 54 ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 55 ⲉϥϫⲏⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 56 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 57 ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲁⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 58 ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲛⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ 59 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲉϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ϣⲉⲡⲡⲁⲡⲛⲁ ⲉⲣⲟⲕ 60 ⲁϥⲕⲱⲗϫ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲡⲁⲧ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲛⲟⲃⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲕⲟⲧⲕ

Copyright information for CopSahidicMSS