Acts 7

1ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲓⲥⲙⲟⲛⲧ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 2ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ ⲙⲡⲁⲧϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲭⲁⲣⲣⲁⲛ 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲕⲁϩ ⲙⲛⲧⲉⲕⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲛⲅⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲉϯⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ 4ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲭⲁⲣⲣⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲟⲩ ⲁϥⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲕⲁϩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 5ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϯⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲧⲁϭⲥⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲛⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉⲙⲛⲧϥϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ 6ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲁⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲛⲟⲩⲕⲁϩ ⲙⲡⲱϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲩ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲥⲉⲙⲟⲕϩⲟⲩ ⲛϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ 7ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁϥ ϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϣⲙϣⲉ ⲛⲁⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 8ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲥⲃⲃⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲡⲉⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁϥⲥⲃⲃⲏⲧϥ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲓⲥⲁⲕ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ 9ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲁⲩⲕⲱϩ ⲉⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ 10ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲡⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲛⲟϭ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲏⲓ ⲧⲏⲣϥ 11ⲁⲩϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛⲭⲁⲛⲁⲁⲛ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉⲩϭⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ 12ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲁⲕⲱⲃ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ 13ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲓⲱⲥⲏⲫ ⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲁⲣⲁⲱ ⲥⲟⲩⲛⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ 14ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁϥⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲩⲙⲉϩϣϥⲉⲧⲏ ⲙⲯⲩⲭⲏ 15ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ 16ⲁⲩⲡⲟⲟⲛⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲥⲩⲭⲉⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲧⲁⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲟⲡϥ ϩⲁⲟⲩⲁⲥⲟⲩ ⲛϩⲟⲙⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲙⲱⲣ ϩⲛⲥⲩⲭⲉⲙ 17ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ 18ϣⲁⲛⲧϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲕⲉⲣⲣⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ 19ⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲡⲉⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲙⲟⲩⲕϩ ⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲙⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ 20ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲡⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲉⲃⲟⲧ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ 21ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲟϫϥ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲥϥⲓⲧϥ ⲛϭⲓⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲁⲱ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲛⲁⲥ ⲉⲩϣⲏⲣⲉ 22ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ ⲛⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϩⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 23ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϥ ⲁⲥⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲉϭⲙⲡϣⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ 24ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲕϩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲁϥϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ 25ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ 26ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲧⲡⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϭⲟⲛⲥ 27ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁϥⲧⲟϭⲛⲉϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ 28ⲙⲏ ⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲟⲕ ⲉϩⲟⲧⲃⲉⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲕϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲙⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲥⲁϥ 29ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲱⲧ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲣⲙⲛϭⲟⲓⲗⲉ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲙⲙⲁⲇⲓϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 30ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲛϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛⲟⲩϣⲁϩ ⲛⲕⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲃⲁⲧⲟⲥ 31ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲫⲟⲣⲁⲙⲁ ⲉϥⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ 32ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲙⲡϥⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϭⲱϣⲧ 33ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲛⲣⲁⲧⲕ ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲕⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ ⲛϩⲏⲧϥ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ 34ϩⲛⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲕⲁϩ ⲙⲡⲁⲗⲁⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲛⲁϩⲙⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲧⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲏⲙⲉ 35ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲧⲁⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲩϥ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ ⲙⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲃⲁⲧⲟⲥ 36ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲧⲉⲣⲩⲑⲣⲁ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡϫⲁⲓⲉ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ 37ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲧⲁϩⲉ 38ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲉⲕ[ⲕ]ⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲓⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲥⲓⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲟⲛϩ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ 39ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩ[ⲟⲩ]ⲱϣ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲕⲏⲙⲉ 40ⲉⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲛ ⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲛⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲕⲏⲙⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ 41ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲙⲁⲥⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ 42ⲁϥⲕⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲗⲟ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲛϣⲱⲧ ⲙⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲓⲏⲗ 43ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲛⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲙⲙⲟⲗⲟⲭ ⲙⲛⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲣⲁⲓⲫⲁⲛ ⲛⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲛⲛⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲓⲥⲁ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ 44ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙⲡⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲧⲁⲙⲓⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 45ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲓⲧⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲛⲓⲥ ϩⲙⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲏ [ⲛ]ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ 46ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲉϭⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ 47ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲏⲓ 48ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϫⲟⲥⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϭⲓϫ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 49ϫⲉ ⲧⲡⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁϣ ⲛⲏⲓ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲏ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ 50ⲙⲏ ⲛⲧⲁϭⲓϫ ⲁⲛ [ⲧⲉⲛⲧ]ⲁⲥⲧⲁⲙⲓⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ 51[ⲛ]ⲛⲁϣⲧⲙⲁⲕϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲙⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲑⲉ [ⲛ]ⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ 52ⲛⲓⲙ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ 53ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲉⲛⲇⲓⲁⲧⲁⲅⲏ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ 54ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ ⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 55ⲉϥϫⲏⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 56ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 57ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲓ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲁⲩϯⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲣⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 58ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲛⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ 59ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲉϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ϣⲉⲡⲡⲁⲡⲛⲁ ⲉⲣⲟⲕ 60ⲁϥⲕⲱⲗϫ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲡⲁⲧ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲛⲟⲃⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲕⲟⲧⲕ

Copyright information for CopSahidicMSS