Acts 8

ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲓ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϥϩⲱⲧⲃ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϣⲁⲧⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉⲁⲩϭⲱ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲁⲩⲕⲱⲱⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲛⲉϩⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲱϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲏⲓ ⲉϥⲥⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ [ⲉ]ⲛⲉⲩϯ ⲛϩⲧⲏⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲛⲉⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲁⲩⲱ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲣⲁϣⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥⲣϩⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲱϣⲥ ⲙⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ϣⲁⲡⲉⲩⲛⲟϭ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11 ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲉϥⲡⲱϣⲥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲙⲙⲛⲧⲙⲁⲅⲟⲥ 12 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲁⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛϭⲓⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ 13 ⲥⲓⲙⲱⲛ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥ[ⲛⲁⲩ] ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲡⲱϣⲥ 14 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ϫⲉ ⲁⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 15 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 16 ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 17 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 18 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛϭⲓϫ ⲛⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϯ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ 19 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ ϩⲱ ⲛⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱϥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 20 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϩⲁⲧ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ϫⲉ ⲁⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣⲁⲩϫⲡⲟⲥ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ 21 ⲙⲛⲙⲉⲣⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ϩⲙⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22 ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲅⲥⲟⲡⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥ[ⲉ]ⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ 23 ϯⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲕⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲣⲣⲉ ⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 24 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲡⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ 25 ⲛⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϯⲙⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ 26 ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲟ ⲛⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲅⲁⲍⲁ 27 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉϭⲱϣ ⲛⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲇⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲕⲁⲛⲇⲁⲕⲏ ⲧⲣⲣⲱ ⲛⲛⲉϭⲟⲟϣ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛⲉⲥⲭⲣⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲁϥⲉⲓ ⲡⲉ ⲉⲑⲓⲗⲏⲙ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ 28 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥϩⲁⲣⲙⲁ ⲉϥⲱϣ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 29 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ ⲛⲅⲧⲟϭⲕ ⲉⲡⲉⲓϩⲁⲣⲙⲁ 30 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲱϣ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲕⲛⲟⲓ ⲛⲛⲉⲧⲕⲱϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ 31 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϯⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲥⲉⲃⲉⲉⲓⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ 32 ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲛⲉϥⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲕⲟⲛⲥϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲓⲉⲓⲃ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧϩⲱⲱⲕⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛϥϯ ⲁⲛ ⲛⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ 33 ϩⲙⲡⲉϥⲑⲃⲃⲓⲟ ⲁⲩϥⲓ ⲙⲡⲉϥϩⲁⲡ ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲁⲩⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ⲁϫⲓⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲛⲉⲧⲃⲉⲕⲉⲟⲩⲁ 35 ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲣⲱϥ ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 36 ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲧⲣⲁϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ 37 [ ] 38 ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛϭⲓⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲡϩⲁⲣⲙⲁ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 39 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲧⲱⲣⲡ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲥⲓⲟⲩⲣ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲉϥϩⲓⲏ ⲉϥⲣⲁϣⲉ 40 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲁⲍⲱⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲁⲛⲧϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS