Colossians 3

ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲁⲧⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲧⲡⲉ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲱⲛϩ ϩⲏⲡ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲉⲛⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲧⲟⲧⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲡⲡⲁⲑⲟⲥ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲛⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲛⲛⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲡϭⲱⲛⲧ ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛϣⲗⲟϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 10 ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲃⲣⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲣⲃⲣⲣⲉ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ 11 ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲥⲃⲃⲉ ϩⲓⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲥⲕⲩⲑⲏⲥ ϩⲙϩⲁⲗ ⲣⲙϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 12 ϯ ϭⲉ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϩⲉⲛⲥⲡⲗⲁⲭⲛⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲑⲃⲃⲓⲟ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ 13 ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩⲁⲣⲓⲕⲉ ⲙⲛⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲓⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 14 ⲉϫⲛⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲣⲣⲉ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 15 ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲉϥϣⲡϩⲙⲟⲧ 16 ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17 ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲏ ϩⲙⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 18 ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 19 ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ 20 ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 21 ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲡⲣϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲱⲗⲥ ⲛϩⲏⲧ 22 ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲓⲁ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 23 ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ 24 ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 25 ⲡⲉⲧϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲟⲛⲥ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS