Colossians 3

1ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲁⲧⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 2ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲧⲡⲉ ⲛⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲛ 3ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲱⲛϩ ϩⲏⲡ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 4ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲡⲉⲛⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲧⲟⲧⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲙⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲉⲟⲟⲩ 5ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲡⲡⲁⲑⲟⲥ ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ 6ⲛⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ 7ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲛⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲛϩ ϩⲛⲛⲁⲓ 8ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲡϭⲱⲛⲧ ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲧⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛϣⲗⲟϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱⲧⲛ 9ⲙⲡⲣϫⲓϭⲟⲗ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ 10ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲃⲣⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲣⲃⲣⲣⲉ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲓⲕⲱⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲟⲛⲧϥ 11ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲥⲃⲃⲉ ϩⲓⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲥⲕⲩⲑⲏⲥ ϩⲙϩⲁⲗ ⲣⲙϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 12ϯ ϭⲉ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲧⲡ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛϩⲉⲛⲥⲡⲗⲁⲭⲛⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛⲟⲩⲑⲃⲃⲓⲟ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ 13ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩⲁⲣⲓⲕⲉ ⲙⲛⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲣⲓⲧⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 14ⲉϫⲛⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲣⲣⲉ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 15ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲁⲣⲉⲥⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲥ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲣⲉϥϣⲡϩⲙⲟⲧ 16ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲥⲃⲱ ϩⲛⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲏ ϩⲙⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 18ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 19ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϭⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ 20ⲛϣⲏⲣⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 21ⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲡⲣϯⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲱⲗⲥ ⲛϩⲏⲧ 22ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲓⲁ ⲛϭⲁⲩⲟⲛ ⲁⲛ ϩⲱⲥ ⲣⲉϥⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 23ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ 24ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡϫⲟⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 25ⲡⲉⲧϫⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲟⲛⲥ ϥⲛⲁϫⲓ ⲙⲡⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS