Ephesians 3

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛⲧⲉⲡⲉⲭⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲣⲟⲥⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲱϣ ⲉⲛⲟⲓ ⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ ϩⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟⲗⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲣⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲩⲙⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲭⲁⲣⲓⲥ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲙⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲏⲡ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲛⲧⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ 10 ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲁⲧⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11 ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 12 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲛⲧⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲛⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲁⲓⲧⲉⲓ ⲉⲧⲙⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ϩⲛⲛⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲟⲟⲩ 14 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲕⲱⲗϫ ⲛⲛⲁⲡⲁⲧ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ 15 ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲩⲉⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 16 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ 17 ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩⲱϩ ϩⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 18 ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲉⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲥⲛⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣⲥ ⲙⲛⲡⲉϣⲓⲁⲓ ⲙⲛⲡϫⲓⲥⲉ ⲙⲛⲡϣⲓⲕⲉ 19 ⲉⲥⲟⲩⲛⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲟⲩⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲏ ⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ 21 ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉϫⲱⲙ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS