Ephesians 3

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛⲧⲉⲡⲉⲭⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 2ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ 3ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ϩⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲓ 4ⲡⲣⲟⲥⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲱϣ ⲉⲛⲟⲓ ⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲥⲁⲃⲉ ϩⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ 5ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϭⲟⲗⲡϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ 6ⲉⲧⲣⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲥⲩⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲩⲙⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 7ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉϥϭⲟⲙ 8ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲭⲁⲣⲓⲥ ⲡⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 9ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲙⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲑⲏⲡ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲛⲧⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ 10ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲣⲭⲏ ⲙⲛⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲁⲧⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 11ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲱϣ ⲛⲛⲁⲓⲱⲛ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ 12ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲛⲧⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲛⲡϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲁⲓⲧⲉⲓ ⲉⲧⲙⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ϩⲛⲛⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲉⲟⲟⲩ 14ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲕⲱⲗϫ ⲛⲛⲁⲡⲁⲧ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ 15ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲩⲉⲙⲛⲧⲉⲓⲱⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ 16ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ 17ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩⲱϩ ϩⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ 18ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲉⲛⲟⲩⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲥⲛⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣⲥ ⲙⲛⲡⲉϣⲓⲁⲓ ⲙⲛⲡϫⲓⲥⲉ ⲙⲛⲡϣⲓⲕⲉ 19ⲉⲥⲟⲩⲛⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲭⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϫⲱⲕ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 20ⲡⲉⲧⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲟⲩⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲏ ⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ 21ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ⲉϫⲱⲙ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS