Ephesians 4

1ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲟϥ 2ϩⲛⲑⲃⲃⲓⲟ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ 3ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲉⲡⲏ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϩⲛⲧⲙⲣⲣⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ 4ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲧⲱϩⲙ 5ⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ 6ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ 7ⲁⲩϯϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲓ ⲛⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ 8ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲓⲥⲉ ⲁϥⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲁϥϯ ⲛϩⲉⲛⲧⲁⲓⲟ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 9ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲥⲁⲃⲏⲗ ⲣⲱ ϫⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 10ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲛⲉⲧϣⲏⲕ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲉⲕⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ 11ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛϣⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁϩ 12ⲉⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲡⲕⲱⲧ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ 13ϣⲁⲛⲧⲛⲉⲓ ⲧⲏⲣⲛ ⲉⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲉⲡϣⲓ ⲛⲧϭⲟⲧ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲭⲥ 14ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲣⲉⲡϩⲟⲉⲓⲙ ϥⲓ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲛϣⲉⲉⲓ ⲙⲛⲧⲏⲩ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲛⲧⲕⲩⲃⲓⲁ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲕⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ 15ⲉⲛϫⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲧⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 16ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲛⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲓⲁⲓ ϩⲓⲧⲛⲧⲣⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲡϯ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ϩⲙⲡϣⲓ ⲙⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲧⲁⲩⲝⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲉϥⲕⲱⲧ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ 17ⲉⲓϫⲱ ϭⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϭⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲩⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ ϩⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ 18ⲉⲩⲟ ⲛⲁⲗⲗⲟⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ 19ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲉϣⲙⲟⲕϩⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲱϩⲙ ⲉⲡⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ 20ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲟ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 21ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉⲧϩⲛⲓⲥ 22ⲉⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲁⲡⲁⲧⲏ 23ⲉⲣⲃⲣⲣⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ 24ⲁⲩⲱ ⲉϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲛⲧⲉⲧⲙⲉ 25ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲙⲡϭⲟⲗ ϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲙⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ 26ⲛⲟⲩϭⲥ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲣⲏ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲩϭⲥ 27ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϯⲙⲁ ⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 28ⲡⲉⲧϩⲱϥⲧ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϩⲱϥⲧ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϯ ⲙⲡⲉⲧϣⲁⲁⲧ 29ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲡⲣⲟⲥⲡⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ 30ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ 31ⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲓⲙ ϭⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ ⲟⲣⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲛⲓⲙ ϩⲓϫⲓⲟⲩⲁ ϥⲓⲧⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲙ 32ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS