Ephesians 4

ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲑⲃⲃⲓⲟ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϩⲁⲣϣϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲉⲡⲏ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϩⲛⲧⲙⲣⲣⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲉϩⲙⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲧⲱϩⲙ ⲟⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϥϩⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲁⲩϯϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲓ ⲛⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲓⲥⲉ ⲁϥⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲁϥϯ ⲛϩⲉⲛⲧⲁⲓⲟ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲥⲁⲃⲏⲗ ⲣⲱ ϫⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 10 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲛⲉⲧϣⲏⲕ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲉⲕⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ 11 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛϣⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲁϩ 12 ⲉⲡⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲛⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲡⲕⲱⲧ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡⲉⲭⲥ 13 ϣⲁⲛⲧⲛⲉⲓ ⲧⲏⲣⲛ ⲉⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲉⲡϣⲓ ⲛⲧϭⲟⲧ ⲙⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲭⲥ 14 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲣⲉⲡϩⲟⲉⲓⲙ ϥⲓ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲛϣⲉⲉⲓ ⲙⲛⲧⲏⲩ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲛⲧⲕⲩⲃⲓⲁ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲛⲕⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ 15 ⲉⲛϫⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲧⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 16 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲛⲃ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲁⲓⲁⲓ ϩⲓⲧⲛⲧⲣⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲡϯ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ϩⲙⲡϣⲓ ⲙⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲧⲁⲩⲝⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲉϥⲕⲱⲧ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ 17 ⲉⲓϫⲱ ϭⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲉⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϭⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲓⲧ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲩⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ ϩⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ 18 ⲉⲩⲟ ⲛⲁⲗⲗⲟⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ 19 ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲉϣⲙⲟⲕϩⲟⲩ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲱϩⲙ ⲉⲡⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ 20 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲟ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 21 ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉⲧϩⲛⲓⲥ 22 ⲉⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲡⲉⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲧⲁⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛⲧⲁⲡⲁⲧⲏ 23 ⲉⲣⲃⲣⲣⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ 24 ⲁⲩⲱ ⲉϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲛⲧϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲛⲧⲉⲧⲙⲉ 25 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲧⲛ ⲙⲡϭⲟⲗ ϣⲁϫⲉ ϩⲛⲧⲙⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛⲡⲉⲑⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ 26 ⲛⲟⲩϭⲥ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲣⲏ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϩⲱⲧⲡ ⲉⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲩϭⲥ 27 ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϯⲙⲁ ⲙⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ 28 ⲡⲉⲧϩⲱϥⲧ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥϩⲱϥⲧ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥⲣϩⲱⲃ ϩⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϯ ⲙⲡⲉⲧϣⲁⲁⲧ 29 ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲡⲣⲟⲥⲡⲕⲱⲧ ⲛⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ 30 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲱⲧⲉ 31 ⲛⲟⲩϭⲥ ⲛⲓⲙ ϭⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ ⲟⲣⲅⲏ ⲛⲓⲙ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲛⲓⲙ ϩⲓϫⲓⲟⲩⲁ ϥⲓⲧⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲛⲕⲁⲕⲓⲁ ⲛⲓⲙ 32 ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲛϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS