Ephesians 5

ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲏ ⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲧⲁⲩⲉⲣⲓⲛⲟⲩ ⲣⲱ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲏ ⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲏ ⲟⲩ[ϣ]ϫⲥⲟϭ ⲏ ⲟⲩⲗⲗⲏⲃ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲏ ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ ⲏ ⲙⲁⲓⲧⲟ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲣⲉϥϣⲙϣⲉⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛⲧϥⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϣⲟⲩⲓⲧ ⲉⲣⲉⲧⲟⲣⲅⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ ⲉϫⲛⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟ ⲛⲕⲁⲕⲉ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛⲧⲙⲉ 10 ⲉⲧⲉⲧⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 11 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲡⲓⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛϩⲟⲩⲟ 12 ⲛⲉⲧⲟⲩⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ϩⲉⲛϣⲗⲟϥ ⲉⲣⲡⲕⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲉ 13 ϣⲁⲣⲉϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲟⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉ 14 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ ⲡⲉⲧⲛⲕⲟⲧⲕ ⲛⲅⲗⲟ ⲟⲩⲧⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲟⲕ 15 ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ϩⲱⲥ ⲁⲑⲏⲧ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲥⲁⲃⲉ 16 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲟⲟⲩ 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲙⲡⲣϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲑⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 18 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣϯϩⲉ ϩⲛⲟⲩⲏⲣⲡ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϣⲛⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ 19 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛⲯⲁⲗⲗⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 20 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ 21 ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲑⲟⲧⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ 22 ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲩϩⲁⲓ ⲛⲑⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 23 ϫⲉ ⲡϩⲟⲟⲩⲧ ⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲁⲡⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ 24 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϩⲱⲟⲩ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲉⲩϩⲁⲓ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 25 ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲙⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲥ 26 ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲃⲃⲟⲥ ⲉⲁϥⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡϫⲱⲕⲙ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ 27 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲉⲥⲧⲁⲓⲏⲩ ⲉⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϫⲱϩⲙ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲏ ⲧⲱⲗⲙ ⲏ ⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲧⲧⲱⲗⲙ 28 ϣϣⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϥⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ 29 ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉϩ ⲙⲉⲥⲧⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲥⲁⲛⲟⲩϣⲥ ⲛϥⲑⲁⲗⲡⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 30 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ 31 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲕⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛϥⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲛⲟⲩⲱⲧ 32 ⲡⲉⲓⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ 33 ⲡⲗⲏⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲁⲣⲉϥⲙⲉⲣⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲧⲉϥϩⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲥϩⲁⲓ

Copyright information for CopSahidicMSS