Galatians 2

ⲙⲛⲛⲥⲁⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲟⲛ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲁⲓϫⲓ ⲙⲡⲕⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲧⲁⲓⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲓⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲥⲁⲩⲥⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲉⲓⲡⲏⲧ ⲉⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲏ ⲛⲧⲁⲓⲡⲱⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲓ ⲉⲩϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲥⲃⲃⲏⲏⲧϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲛⲥ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲁⲁⲛ ⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲥⲉϫⲓ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉϥϫⲓϩⲟ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲟⲩ[ⲟⲩ]ⲉϩⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟϥ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲡⲥⲃⲃⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲧⲙⲛⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲁϥⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ϩⲱ ⲛⲁⲓ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲕⲏⲫⲁⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲥⲧⲩⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲙⲛⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛϩⲉⲛⲇⲉⲝⲓⲁ ⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲥⲃⲃⲉ 10 ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲁⲓ ⲣⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁⲁϥ 11 ⲛⲧⲉⲣⲉⲕⲏⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲁⲩϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ 12 ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉ ⲙⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲁϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲡⲥⲃⲃⲉ 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲕⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲛⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 14 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲓⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲛ ϩⲛⲧⲙⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲕⲏⲫⲁ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲛⲧⲕⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲕⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲥϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲱⲥϩⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲣⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 15 ⲁⲛⲟⲛ ⲫⲩⲥⲓ ⲉⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲁⲛⲟⲛϩⲉⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 16 ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ 17 ⲉϣϫⲉⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲁⲧⲙⲁⲉⲓⲟ ϩⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ 18 ⲉϣϫⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓϣⲣϣⲱⲣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉϯⲕⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϯⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ 19 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲱⲛϩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛⲡⲉⲭⲥ 20 ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ϯⲟⲛϩ ⲁⲛ ⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲟⲛϩ ⲛϩⲏⲧ ⲑⲉ ⲇⲉ ⲉϯⲟⲛϩ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉⲉⲓⲟⲛϩ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲓ 21 ⲛϯⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲭⲥ ⲙⲟⲩ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS