Galatians 6

ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡϩⲛϩⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲡⲧⲱⲙⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲡⲛⲉⲩⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥ ⲥⲃⲧⲉⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲉⲕϭⲱϣⲧ ϩⲱⲱⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲥⲉⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ϥⲓ ϩⲁⲛⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲩⲗⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲣϩⲁⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲙⲁⲣⲉϥⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲁϥⲓ ϩⲁⲧⲉϥⲉⲧⲡⲱ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲩⲕⲟⲙϣϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϫⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲟϩⲥϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲛⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲉⲅⲕⲁϭⲉⲓ ⲉⲛⲛⲁⲱϩⲥ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲛϣⲟⲥⲙ ⲁⲛ 10 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ϩⲱⲥⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲁⲣⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲛⲣⲙⲛⲏⲉⲓ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 11 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲛϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ ⲛⲧⲁϭⲓϫ 12 ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲩϩⲟ ⲥⲁ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲉⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲡⲱⲧ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲛⲥⲱⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲡⲉⲭⲥ 13 ⲛⲉⲧⲥⲃⲃⲏⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲥⲃⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲁⲣⲝ 14 ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲣⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 15 ⲙⲛⲥⲃⲃⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲃⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲡⲉ 16 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲁϩⲉ ⲉⲡⲉⲉⲓⲕⲁⲛⲱⲛ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲙⲛⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ϩⲙⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϯϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ 18 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲡⲉⲧⲛⲡⲛⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS